Øfts oppi

Oppgraderer campingplassen

Årsmøte i grendelaget

Livredning i Strandenga

”Vikinger” fra Ukraina besøkte Strandenga

Tre korps, tre konserter

Byttedag på Strandheim

Kjempesesong i Biristrand skitrekk

Mor og far skitrekk

Strandenga skal være et sted for hele bygda