ÅPNES; Bjørnstadbrua åpnes en uke før tiden, den 15. mars kl.12.00.

SISTE; Bjørnstadbrua åpnes!

BIRISTRAND: Byggeleder Knut Lomsdalen forteller at arbeidet har gått så raskt at brua på fylkesvegen kan åpnes igjen den 15. mars kl.12.00.

Innlandstrafikk kontakter skolene og sørger for at skoleelevene blir orientert om at busstrafikken går tilbake til det normale igjen fra kl. 12 i morgen.

– BMO Entreprenør AS sine folk har jobbet dag og natt og stått på for at brua skulle kunne åpnes igjen så fort som overhodet mulig. De har ikke støtt på problemer av noe slag under denne delen av arbeidet, været har vært bra, og brua kan derfor åpnes igjen noen dager før opprinnelig planlagt, sier Lomsdalen.

Vedlikeholdstiltakene på Bjørnstad bru fortsetter fram til 31. mai. Trafikken kommer da til å gå i ett kjørefelt på brua, regulert med trafikklys.