Biri næringsforening ønsker å bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet på Biri, gjennom bl.a. samarbeid mellom næringsliv, offentlig myndighet, universiteter/høyskoler og frivillige organisasjoner.
Biri ligger midt i innlandet, rett ved Mjøsbrua. Sentralt og lett tilgang både nord og sør via E6.

Biri næringsforening

Stiftet 14.06.2022
Formål:
Bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet på Biri, gjennom bl.a. samarbeid mellom næringsliv, offentlig myndighet, universiteter/høyskoler og frivillige organisasjoner.
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
• Informasjonsarbeid eksternt og mellom medlemmene
• Definerte prosjekter som vedtas av foreningens årsmøte
Pr. nå har vi følgende fokusområder:
– Julegate 2024/Biridagen 2024 (I samarbeid med tidligere sentrumsforening)
– Vismunda næringspark
– RV4 og E6
– Mjøssykehuset
Vi ønsker:
• å sette Biri på kartet for både kommune, næringsliv og privatpersoner og slik bidra til økt bosetting og bedre grunnlag for å etablere og å drive næring i Biri
• bidra til å skape synergieffekter ved å gjøre medlemmene kjente med hverandre og hvilke ressurser som finnes i Biri
• gi medlemmene et fora for samarbeid, utvikling og påvirkning

Hvem kan bli medlem ?

Alle som er registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og som er lokalisert i gamle Biri kommune (Sentrum, Klomsteinroa, Biristrand, Øverbygda, Udahlsroa og Redalen). Dette inkluderer både næring og frivillige organisasjoner.
Medlemskontingent: 300,- pr år  (Merk innbetaling med virksomhetsnavn)
Organisasjonsnr.: 929 509 129
Konto: 1506 82 54679
Vipps: 770550
Mail: birinaeringsforening@gmail.com