Biri næringsforening ønsker å bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet på Biri, gjennom bl.a. samarbeid mellom næringsliv, offentlig myndighet, universiteter/høyskoler og frivillige organisasjoner.
Biri ligger midt i innlandet, rett ved Mjøsbrua. Sentralt og lett tilgang både nord og sør via E6.

Biri næringsforening

Stiftet 14.06.2022
Formål:
Bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet på Biri, gjennom bl.a. samarbeid mellom næringsliv, offentlig myndighet, universiteter/høyskoler og frivillige organisasjoner.
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
• Informasjonsarbeid eksternt og mellom medlemmene
• Definerte prosjekter som vedtas av foreningens årsmøte
Pr. nå har vi følgende fokusområder:
– Julegate 2024/Biridagen 2024 (I samarbeid med tidligere sentrumsforening)
– Vismunda næringspark
– RV4 og E6
– Mjøssykehuset
Vi ønsker:
• å sette Biri på kartet for både kommune, næringsliv og privatpersoner og slik bidra til økt bosetting og bedre grunnlag for å etablere og å drive næring i Biri
• bidra til å skape synergieffekter ved å gjøre medlemmene kjente med hverandre og hvilke ressurser som finnes i Biri
• gi medlemmene et fora for samarbeid, utvikling og påvirkning

Hvem kan bli medlem ?

Vil du bli en del av fellesskapet og bidra til at Biri (Redalen, Biri, Biristrand) blir et (enda mer) attraktivt sted for næring og bosetting? Meld deg inn nå!

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem. Er du en privatperson som brenner for et aktivt lokalsamfunn, en gründer med nystartet virksomhet, en bedriftsleder med mange ansatte? Bli med!

Kontingent:
Næringsdrivende: 1000 pr år
Ideelle organisasjoner og privatpersoner: 300 pr år

VIPPS til 770550
Bank: 1506 82 54679

Viktig! Merk innbetalingen med navn og orgnr. Send oss gjerne også en melding med informasjon om navn, adresse, e-post mm. Vi kan sende EHF faktura på kontingent – bare gi oss beskjed.
Biri næringsforening ønsker å bidra til å videreutvikle og skape ny næringsvirksomhet, gjennom bl.a. samarbeid mellom næringsliv, offentlig myndighet, universiteter/høyskoler, frivillige organisasjoner og private. Jo flere vi blir jo større gjennomslagskraft får vi!

Vi tror også at ved å bli kjent med hverandre, med fokus på nærings- og stedsutvikling, vil vi kunne dra synergieffekter ut av å hjelpe hverandre. Kanskje det produktet eller kunnskapen du trenger i din organisasjon eller virksomhet finnes «kortreist» her på Biri?

Vår epost er: info@birinaeringsforening.no