Arbeid på Bjørnstad bru på Biristrand

Det blir vedlikeholdsarbeid på brua fram til i sommer. I en periode før påske blir den helt stengt, melder Innlandet fylkeskommune på sin nettside.

Bjørnstad bru ble bygd i i 1952, og ligger på fylkesveg 2538, det vil si parallellvegen til E6 gjennom Biri.

Vedlikeholdsarbeidet startet mandag 4. mars og varer ut mai. Den første uka skal entreprenøren rigge seg til med utstyr og stillaser på stedet.

Fra 11. til og med 21. mars er brua helt stengt på grunn av reparasjonsarbeidet.

– Da skal selve brua jekkes opp og lagrene på brua skal skiftes. Entreprenøren som arbeider for oss kommer til å jobbe døgnet rundt for at arbeidet skal gå raskt, slik at brua kan åpnes for trafikk i påsken, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

Ubetjente holdeplasser
Mens brua er stengt, må trafikk mellom Biri sentrum og Vingrom kjøre E6. Det får blant annet betydning for busstrafikken. Innlandstrafikk må legge om rutene sine.

– Holdeplassene mellom Vingrom skole og Biri sentrum blir ikke betjent når brua er stengt. Skoleelevene får likevel skoleskyss. De får nærmere informasjon om dette via skolene de går på, sier rådgiver Mona Engh i Innlandstrafikk.

Linje 102 mellom Gjøvik og Lillehammer blir også berørt av at Bjørnstad bru er stengt mellom 11. og 21. mars. Det blir kun av- og påstigning ved holdeplassene ved Vingrom skole og i Biri sentrum.

Innlandstrafikk legger ut informasjon om ruteendringene i sine kanaler, blant annet på nettsida: www.innlandstrafikk.no/trafikkmeldinger