Biri ligger midt i innlandet, rett ved Mjøsbrua. Biri er et tettsted i Gjøvik. Det er kort avstand til alle Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Her ligger også Biristrand og Redalen.