Biri ligger midt i innlandet, rett ved Mjøsbrua. Biri er et tettsted i Gjøvik. Det er kort avstand til alle Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Her ligger også Biristrand og Redalen.

Følg med på

Planer for Biri – midt i innlandet

Gjøvik kommune satser på Biri. I årene framover vil det skje mye spennende gjennom stedsutviklingsprosjektet til kommunen.
Mer om Biri på kommunens nettsider

30387

Innbyggere i Gjøvik

3179

Innbyggere i Biri, Biristrand og Redalen

Biristrand

Biristrand er ei bygd som ligger lengst nord i Gjøvik kommune i Innlandet. Det bor omtrent 600 personer på Biristrand, som har et lite sentrum, med gang- og sykkelvei. I sentrum ligger Biristrand skole, med rundt 50 elever og grendehuset Strandheim. Campingplassene Biristrand camping og Furuodden camping ligger i bygda. Biristrand ligger langs vestsiden av Mjøsa.

Redalen

Området er en trekant avgrenset av Kremmerodden (i Mjøsa, ca. 2 km nord for Mjøsbrua) i nord, Stokkelva i sør og elva Pukua i vest.
Høgfællet i Redalen har blitt en turistattraksjon. Høgfællet sin popularitet tok fart da de siste scenene av filmen Askeladden i dovregubbens hall ble filmet der.