STYRET I BIRISTRAND GRENDELAG: Fra venstre Gunnar Ramdahl, Konrad Steinstad, Jan Erik Nyhus og Iben Kardel. Kristin Steinstad og Else Skarpjordet var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Årsmøte i grendelaget

BIRISTRAND: I forkant av det åpne folkemøtet på Strandheim onsdag kveld, holdt Biristrand og Aasroen grendelag årsmøte. Det viser er grendelag med jevn vekst.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Det grendelaget har brukt det aller meste av året på, er å få på plass en løsning for vann- og avløpsutfordringene på Biristrand, noe som så langt kulminerer med nevnte folkemøte du også kan lese om på biri.no.

Så langt har grendelaget 73 husstander som medlemmer, noe de sier seg rimelig fornøyd med. Det ble også besluttet å forenkle grendelagets navn til Biristrand Grendelag. Samtidig ble det besluttet at grendelaget melder seg inn i Huseiernes Landsforbund, noe som vil gi medlemmene tilgang til mye informasjon som burde interessere de fleste.

Det ble også vedtatt å bli medlem av Biri Næringsforening.

Atle Gaukstad går ut av det nåværende styret, han erstattes av Else Skarpjordet. Det nye styret blir da:  Styreleder Konrad Steinstad (gjenvalgt), styremedlemmer blir Iben Kardel gjenvalgt for 1 år, Gunnar Ramdahl gjenvalgt for 1 år, Jan Erik Nyhus, ikke på valg, Kristin Steinstad, ikke på valg. Else Skarpjordet da inn som varamedlem for 2 år.