PANELET: Dette panelet ga få svar under onsdagens folkemøte på Biristrand: fra venstre Ole Wilhelm Skundberg (Sp), Bjørn Bering, Camilla Aaseth (Sp), ordfører Anne Bjertnæs (H) asbjørn Tufto, Konrad Steinstad, Gunnar Ramdahl, Tore Nesje Haugli (Structor), Jan Erik Nyhus og Iben Kardel.

– Verdens mest sentrale bygd

BIRISTRAND: Det kom storfint besøk til Strandheim denne fine onsdagskvelden i mai. Selveste ordfører Anne Bjertnæs i Gjøvik kommune hadde med seg både ingeniører, konsulenter og politikere i et panel som skulle gi strandingene en del svar.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Det hele ble et hyggelig og jovialt folkemøte, hvor verken politikere eller fagpersoner ble noe særlig utfordret av de vel 50 som hadde møtt fram. Arrangør var Biristrand Grendelag som det nå heter. Med seg hadde ordfører Bjertnæs (H) varaordfører Camilla Aaseth (Sp)  og utvalgsleder i samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester, Ove Wilhelm Skundberg (Sp). Frakommunens administrasjon møtte VA-ingeniør Bjørn Bering og spesialrådgiver VA, Asbjørn Tufto. I tillegg møtte Tore Nesje Haugli fra konsulentselskapet Structor.

NYKOMPONERT: Asmund Hellerud spilte en hymne komponert spesielt for folkemøtet.

Fristat?
Leder Konrad Steinstad i grendelaget åpnet møtet og holdt seg noenlunde innenfor de fem minuttene han hadde pålagt seg selv, nevnes kan det at han ga strandingene tre valg, enten å være fornøyd med bygda som den var, altså en bakevje i kommunen, eller å gjøre Biristrand om til en fristat som Monaco, San Marino eller Vatikanstaten, eller å lytte til politikere og administrasjon i Gjøvik kommune og benytte seg av det mulighetsvinduet som nå har åpnet seg. – Hvis vi velger fristat, vil det si store inntekter til oss, spøkte han, – vi kan ta et gebyr av alle de bilene som i løpet av året passerer bygda, sa Steinstad, – det vi gi et tresifret millionbeløp i inntekter.

PRISVINNER: Biristrand Skitrekk fikk hedersbevisningen Årets Strænding. Per Kristian Tranberg tok i mot prisen på vegne av skitrekket.

Årets Strænding
Først ute var likevel Asmund Hellerud, som hadde spesialkomponert en hymne på fele i anledningen folkemøtet, selvsagt til stor applaus og begeistring. Deretter var det ordfører Bjertnæs sin tur, hun hadde fått æren av å dele ut prisen til Årets Strænding, en nyopprettet hedersbevisning fra grendelaget side. Prisen, et diplom og ære, ble tildelt Biristrand skitrekk. I styret sitter Per Kristian Tranberg, han mottok prisen på vegne av alle dugnadsarbeiderne i skitrekket og viste stor takknemlighet for æren som ble dem til del.

46 millioner
Tore Nesje Haugli fra Structor fikk så ordet og gikk gjennom planene for et kommunalt vann- og avløpsnett i Åsroa og videre nordover på Biristrand. Det var dette de fleste hadde kommet for å få informasjon om, og Haugli skuffet ikke. Det ble vist både en kostnadsside og mulighetsskisse, behørig markert på kart i forskjellige settinger. Samtidig forklarte han tydelig om både utfordringer og muligheter. Det hele var estimert til å koste 46 millioner kroner, og totalt snakker vi om 5000 meter hovedledning, sa han, altså 9200 kroner pr. meter. Spesialrådgiver Asbjørn Tufto hang seg nok mer opp i utfordringene da han presenterte VA-prosjektet sett fra kommunens side, og var tydelig på at det lå fire store VA-prosjekter på tur i kommunens planer. – Jeg kan si sikkert at dere ikke vil få noe svar her i kveld, sa han, – det er heller ikke lett å si hva det vil koste hver av de 105 husstandene som er involvert i første rekke. Likevel ble det antydet rundt 200.000 kroner. – Men hver og en av dere er fri til selv å kontakte entreprenør for å få gravd fra huset til hovedledningen, forklarte han videre, – pr. i dag er tilknytningskostnaden alene 50.000 kroner. Så langt jeg vet er svaret ikke langt unna, dette vil bli behandlet på et kommunestyremøte allerede i september nå i høst. Et vedtak der vil si at vi antageligvis kan starte arbeidet i 2026, mente han.

EN DEL FOLK: Rundt 50 strandinger møtte til folkemøtet.

Avgjøres i september
– Vi har rundt 31.000 innbyggere i Gjøvik kommune, fulgte ordfører Bjertnæs opp, – vi må passe på at alle behandles likt, vi kan ikke forfordele noen, det er det vi som politikere må forholde oss til. Derfor må dette bli en lang og vanskelig diskusjon før vi ender på noe vedtak. Både utvalgsleder Skundberg og varaordfører Aaseth predikerte noe av det samme, man ville gjerne gi alle det beste, men alle kunne ikke få med en gang. Konklusjonen ble vel at strandingene må sitte stille i båten frem til nevnte kommunestyremøte i september.

Gang- og sykkelstien ble også et tema i spørrerunden til slutt, her er det Nye Veier man venter på og når de skal komme i gang med arbeidet med ny E6. – Men gang- og sykkelsti vil det bli langs hele Biristrand, ble strandingene lovd. Og under hele folkemøtet kunne man kose seg med kaffe og nydelig bakverk servert av Biristrand Sanitetsforening. Kanskje derfor strandingene var såpass stille og imøtekommende? Ordfører Anne Bjertnæs koste seg tydeligvis og var mer enn villig til å ha videre dialog med strandingene via Biristrand grendelag. – Og husk at med kommunalt vann- og avløp øker verdien på eiendommene deres betraktelig, og også mulighetene for utbygging og utvikling av bygda, var mantraet fra alle gjestene i panelet. Kanskje de vet noe likevel?

Vi lar utvalgsleder Ole Wilhelm Skundberg få siste ordet. – Jeg er på ingen måte enig i at Biristrand er ei bakevje, sa han alvorlig, – dette er en av de vakreste og mest sentrale bygdene i hele verden.

FORNØYD: Ordfører Anne Bjertnæs virket å være fornøyd med folkemøtet og vil gjerne ha videre dialog med strandingene.