Folkemøte om Biristrand

BIRISTRAND: På oppdrag for et spleiselag mellom Biristrand og Aasroen grendelag og Gjøvik kommune har Structor Lillehammer As utarbeidet et skisseprosjekt som skisserer forslag til løsning med framføring av kommunalt VA-anlegg for tilknytning av ca. 105 boenheter i området Feiring, Nordre og Søndre Myre, Myrvoll, Åsroa og Neråsen på Biristrand.

Vårkonserter avlyst

Birijente som gjesteartist

SISTE; Bjørnstadbrua åpnes!

Ei bru til besvær?

Arbeid på Bjørnstad bru på Biristrand

Veteraner til Strandheim

Nyttårskonsert med pop, jazz og marsj

Om å hente juletre

Hest, hest og hest