FOLKEMØTE: Som leder av Biristrand og Aasroen Grendelag er Konrad Steinstad snart klar for både årsmøte og folkemøte.

Folkemøte om Biristrand

BIRISTRAND: På oppdrag for et spleiselag mellom Biristrand og Aasroen grendelag og Gjøvik kommune har Structor Lillehammer As utarbeidet et skisseprosjekt som skisserer forslag til løsning med framføring av kommunalt VA-anlegg for tilknytning av ca. 105 boenheter i området Feiring, Nordre og Søndre Myre, Myrvoll, Åsroa og Neråsen på Biristrand.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Dette vil bli en av sakene på kommende årsmøte, sier leder av grendelaget, Konrad Steinstad. – Skisseprosjektet kostet rundt 80.000 kroner, hvor grendelaget og kommunen betaler halvparten hver. Med sine 70 medlemmer har grendelaget klart å finansiere sin andel av prosjektet. – I utgangspunktet gikk det jo ut et brev til husstandene i Åsroa om at de måtte oppjustere sine VA-anlegg og bekoste all selv, forklarer Steinstad, – men grendelaget har klart å snu kommunen til å tenke på kommunalt anlegg helt nord til Feiring, sier han. – Både ordfører, fungerende varaordfører, representanter fra teknisk drift samt personer fra Structor møtte forleden dag oss i grendelagets styre og presenterte skisseprosjektet, sier Steinstad, – de gikk langt i å si at dette skulle man få til. Men vi skjønner jo at det både kan ta tid, og at det må behandles og vedtas i kommunestyret og komme inn i reguleringsplanene for kommunen. Det som er sikkert, er at ingen trenger å tenke kostnader og arbeid med å oppgradere sine VA-anlegg før dette er bestemt i kommunen. Og som sagt, det kan ta tid, beroliger han.

Skisseprosjektet kan du lese her

PROSJEKTSKISSE: Denne prosjektskissen er utarbeidet av Structor AS. For å lese, klikk på bildet.

Nytt navn og pris
En annen sak på årsmøtet vil være skifte av navn. – Nå heter vi Biristrand og Aasroen Grendelag, sier Steinstad. – Det oppleves litt tungt og langt, så styret vil forslå at vi skifter navn til Biristrand Grendelag. Det opprettes også en egen pris for strandingene, til grupper eller enkeltpersoner som har gjort en innsats for bygda. – Vi hadde mange gode og verdige kandidater å ta av, og har også havnet på en prisvinner. Men det får bli en hemmelighet til årsmøtet, smiler Steinstad hemmelighetsfullt.

Åpent folkemøte
Etter at årsmøtet er unnagjort, inviteres det til åpent folkemøte. – I vårt siste møte med ordfører, politikere og fagpersonene rundt VA, så kom det fram et ønske om å møte strandingene, sier Steinstad videre. – Derfor, rett etter årsmøtet blir det anledning til å treffe ordføreren i Gjøvik kommune, Anne Bjertnæs (H). Hun kommer ikke alene, med seg har hun fungerende varaordfører, Camilla Aaseth (SP), virksomhetsleder for teknisk drift, Asbjørn Tufto, Ole Wilhelm Skundberg (SP) som er leder i utvalget for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester. I tillegg til representanter fra Structor AS, ramser han opp. – Det er mye som skal skje på Biristrand i årene framover, nevnte VA-anlegg og ikke for å glemme videreføring av gang- og sykkelstien. Derfor oppfordrer Konrad Steinstad strandingene til å gå mann av huse for å høre hva disse har å si, – og ikke minst for å stille dem spørsmål, avslutter han.

Årsmøte Biristrand og Aasroen Grendelag
Strandheim 22. mai 2024
Møtet starter kl. 17.30

Det påfølgende folkemøtet starter kl. 18.30