Biri Maskin og Service AS

Verksted – Landbruk – Graving – Brøyting

Dæ er ittno som er umulig. Dæ tæk bære litt lengre tid

Etablert 2024. Vår ekspertise omfatter blant annet det meste innen graving, snøbrøyting, sveis/konstruksjon, landbruksrelaterte tjenester, leiekjøring, det meste innen reparasjoner og vedlikehold på biler, traktorer, maskiner og forskjellig utstyr mm.

3 ansatte
Org.nr.: 932 927 349

Biristrandveien 245, 2837 Biristrand
Tlf. 958 35 871

https://www.birimaskinogservice.no

eller møt oss på facebook