Biri Flerbrukshall AS

Idrett/kultur/utleie

3 ansette 0,7 årsverk
Org.nr.: 816 512 042

Klomsteinrovegen 55, 2836 Biri

Epost: ml@linneruden.no

Facebook

www.biriil.no