PROSJEKTGRUPPEN: Disse er i prosjektgruppen for møteplassen i Biri: Foran: Merethe Hveem og Espen Prøven. Fra venstre og bakover: Einar Sigstad, Konrad Steinstad, Kjersti Krageberg, Stein Øyvind Klynderud (prosjektleder), Magnar Linnerud (utgående), John Arnfinn Sletten, Finn Bratteng og Anne Marthe Zettervall.

Møteplass utsatt

BIRI: – Vi hadde ønske om at den nye møteplassen skulle stå klar til 16.mai på Biri. Dette rekker vi dessverre ikke, informerer Merete Hveem i en epost.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Samtidig informerer hun om at Stein Øyvind Klynderud har blitt ny prosjektleder for møteplassen i Biri sentrum. Han har mottatt tilbud fra entreprenør, noe dyrere enn antatt. – Noe mer enn vi har budsjett til, sier Hveem. Likevel er målet å få møteplassen ferdig i løpet av høsten, siste frist til entreprenør er ferdiggjørelse i løpet av september, – vi må tenke kreativt for å få det til, skriver Hveem i en epost til «møteplassgruppen». Nærmere info om hvilke valg og alternative kutt eller endringer som vil komme informeres om så snart Gjøvik kommune har møtt entreprenøren.

Når det gjelder tomten etter Skrinnhagen skole sies det fra kommunens side at det vurderes om kommunens tomteselskap skal gjøre tomten klar. Det vil skje i eiermøte i løpet av våren. – Skole- og barnehagetomten vil bli et veldig godt tilskudd til boligutviklingen på Biri, mener Hveem avslutningsvis.

Om barnehagentomten kan du lese her.

Om Møteplassen i Biri kan du lese her

UTSATT: Byggingen av møteplassen i Biri sentrum er utsatt til høsten.