BEFARING: Det var mange spørsmål og ønsker de hadde, beboerne i Ravegen, Gunnar Kalrastens veg og Snippvegen i Biri da de møtte representanter fra Gjøvik kommune og Norconsult.

Veier til besvær

BIRI: De har ikke vært helt fornøyde, beboerne i Ravegen, Gunnar Kalrastens veg og Snippvegen i Biri. De mener at Gjøvik kommune har slurvet en del med disse veiene i forbindelse med bygging av den nye barneskolen og barnehagen. De fikk møte representanter fra kommune og planlegger.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Disse møtte mannsterke opp, Morten Normann, Jan Håvard Øversveen og Kjetil Ulset fra Gjøvik kommune samt Geir Thune fra Norconsult. De fikk til tider bryne seg skikkelig på 11-12 til tider arge beboere.

Teksten fortsetter under annonsen

Gunnar Kalrastens veg
Så langt biri.no erfarer, var smale veier, for brede fortau og farlig innkjøring noe beboerne var særlig oppgitt over. Det skulle vise seg at det også dukket opp problemer underveis i befaringen, blant annet snøbrøyting. Da særlig i Gunnar Kalrastens vei, hvor store snøhauger gjorde det fristende for skolebarna å ake rett ut veien. – Her burde det være gjerde, var beboernes klare budskap, – det er farlige forhold her på vinteren, plutselig kan det komme en unge rett ut i veien før bilen. De mente det hadde vært nestenulykker flere ganger. – Her skal vi så klart gjøre hva vi kan for å sette opp et gjerde, mente både Thune fra Norconsult og Normann fra kommunen. Etter at de hadde tenkt seg litt om. – Og så må det da gå an å lage litt bredere vei, mente beboer Geir Gutubakken. Men der var hverken kommune eller Norconsult medgjørlige. – Dette er bygd etter pålagt standard og reguleringsplan, hevdet Thune, – veien er fem meter bred som den skal være. Ferdig snakka om det temaet.

Medhold fikk derimot Bjørn Haugelien om sitt problem, et gatelys som flombelyste soverommet på kvelds- og natterstid. – Jeg har kjøpt lystette gardiner, fortalte han, – men har intet ønske om flombelyst tomt, hus og soverom. Det viste seg fort at et av gatelysene nok spredde lyset for mye. – Dette skal vi fikse, lovte Øversveen fra kommunen uten mer om og men.

GJERDE: Ved denne skråningen i Gunnar Kalrastens veg ønsker beboerne et gjerde for å hindre at barna aker rett ut i veien vinterstid.

Ravegen
Oppbudet gikk videre nedover Ravegen, hvor bredden på fortauet var blant de temaene som ble tatt opp, samt problemene med møtende trafikk. Det viste seg fort at det mellom beboerne var delte meninger om dette var et problem i det hele tatt. – Og fortauet er riktig bredde etter de påleggene vi må følge, var Normann og Thue enige om og forklarte beboerne om universell utforming og de kravene de som kommune og planlegger bare måtte forholde seg til. Samtidig lovte de å undersøke muligheten for en lavere fartsgrense enn de 50 km/t som er i dag.

Snippvegen
Opp Snippvegen til bommen er det forholdsvis bratt, og Øversveen kunne love at asfaltering av veibiten ville bli vurdert. – Dette er en vei som blir brukt av beboere og andre hvis det tetter seg i andre enden, hevdet Irene Kalrasten, – bommen her er veldig enkel å ta til siden.

Videre ble det sagt fra kommune og Norconsult at Snippvegen ikke var ferdig utbygd enda, de var klar over at veien noen steder var for smal. – Dette er noe vi skal utbedre og ferdiggjøre ganske snart, lovte Thune, han tenkte spesielt på de siste hundre meterne mot Klomsteinrovegen. I krysset Snippvegen/Klomsteinrovegen dukket en ny utfordring opp. – Dette har blitt et livsfarlig kryss, sa Merete Jostad, nærmeste nabo til krysset. – Ofte står det biler og venter på å kjøre inn i Snippvegen, fordi det er for smalt hvis en samtidig skal ut fra vegen. Og så fort de har kommet inn på Snippvegen, må de bruke gardsplassen min som avkjøring hvis de møter en ny bil. Det begynner jeg å bli litt lei av, sukket hun.

– Samtidig kommer det biler godt over fartsgrensen nedover Klomsteinrovegen, jeg har lagt merke til at det ofte dukker opp farlige situasjoner. Her var både kommune og planlegger enige. – Dette må gjøres noe med, ble det lovd, – vi skal blant annet kontakte fylkeskommunen (Klomsteinrovegen er fylkesveg) for å høre om det kan gjøres avbøtende tiltak i en eller annen form. Så skal vi gjøre vårt for å kanskje snevre inn fortauet akkurat her i krysset for å få bedre innkjøring.

FARLIG: – Dette krysset ved Snippvegen og Klomsteinsrovegen er trafikkfarlig, mente beboerne. Kommunen lovte å bedre forholdene.

– Hyggelig irritert
Irene Kalrasten er nærmeste nabo til den nye barnehagen, og mellom tomtene er det satt opp et nettinggjerde. – Av og til er det koselig når nysgjerrige unger graver og spør, smiler hun, – men det blir fort slitsomt når dette skjer hele tiden. Kan Gjøvik kommune gjøre noe med det? Spurte hun. Det kunne kommunen ikke. Det beste rådet de kunne gi var at hun selv fikk sette opp levegger inne på sin tomt. – Eller du kan plante en hekk, mente Normann.- Hva du gjør på din egen tomt har ikke vi noe med. Det virket nok som det også var ferdig snakka.

Det virket avslutningsvis som beboerne var rimelig fornøyde da alle gikk hver til sitt, befaringen ble litt gi og ta. Merete Jostad oppsummerte smilende: – Jeg velger i hvert fall å være hyggelig irritert.