PROSJEKTGRUPPEN: Disse er i prosjektgruppen for stedsutvikling i Biri: Foran: Merethe Hveem og Espen Prøven (ny). Fra venstre og bakover: Einar Sigstad, Konrad Steinstad, Kjersti Krageberg, Stein Øyvind Klunderud, Magnar Linnerud (utgående), John Arnfinn Sletten, Finn Bratteng og Anne Marthe Zettervall. Siw Monicha Bruun de Neergaard og Ingeborg Semb var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Møteplass i Biri sentrum

BIRI: Det utarbeides nå en midlertidig møteplass/minipark i Biri sentrum. Denne ble presentert for stedsutviklingsutvalget i Biri forleden dag. De fikk da komme med innspill og tanker rundt presentasjonen.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Merete Hveem, ansvarlig for bygdeutviklingsprosjektet i Biri, åpnet møtet med å fortelle om bakgrunnen for bygdeutviklingsprosjektet og prosjektet hovedmål, som er todelt. – For det første skal vi gjøre det attraktivt å bo i Biri, påpekte hun, – vi ønsker flere innbyggere til spesielt sentrum. Da blir det også mer interessant å starte næring og butikk her, som er vårt andre hovedmål, nemlig å utvikle næringslivet.

Med seg fra Gjøvik kommune hadde hun Stein Øyvind Klunderud, som har spesielt ansvar for å utvikle møteplassen i Biri i samarbeid med RAM Arkitektur samt Anne Marthe Zettervall.

Nytt medlem
Dette møtet ble Magnar Linneruds siste i denne gruppen, i og med at han nå sitter i Gjøvik kommunestyre for Arbeiderpartiet, vil han få habilitetsproblemer og kan oppleve å sitte «på begge sider av bordet». Espen Prøven blir hans etterfølger i stedsutviklingsprosjektet. Andre medlemmer av gruppen er Kjersti Krageberg, Finn Bratteng, Konrad Steinstad, John Arnfinn Sletten, Einar Sigstad, Siw Monicha Bruun de Neergaard og Ingeborg Semb.

Alle var enige om at det var mye bra på gang i bygda med nytt omsorgssenter og nye barneskole og barnehage.

MIDLERTiDIG: Sånn har RAM Arkitektur tenkt at den midleridige møteplassen i Biri skal se ut. Firkantene på høykant er sitteplasser med glasstak.

Håper på engasjement
– Vi ville ikke vente til alt var planlagt før vi startet med konkrete tiltak. Sentrumstiltak og møteplass i sentrum er innbyggernes hovedprioritering for tiltak på kort sikt, fortsatte Hveem om møtets tema, den midlertidige møteplassen. – Når hele sentrum blir regulert om noen år vil en varig og større plass planlegges videre. Kommunen har benyttet Ram arkitekter til å detaljere det innbyggergruppen har bedt om, – og vi vil sette stor pris på at innbyggergruppen følger opp og engasjerer seg, understreket Hveem og prosjektgruppa ble så vist de foreløpige skissene rundt nevnte møteplass/minitorg.

BYGGER PÅ HISTORIEN: Dette er en miniatyr prototype arkitektene jobber med for å illustrere reisverket til sitteplassene, de vil bygge på historien om tre, lafting og tømmerfløting.

Skulptur og scene
Det ble en del diskusjon og innspill selvfølgelig, både om utseende og praktiske løsninger. Blant annet mulighet og plass til en eller annen form for sceneløsning hvor musikere eller andre kan underholde, – det er jo tross alt plass til et par hundre mennesker her, påpekte Kjersti Krageberg som var spesielt opptatt av dette. Siw Monicha Bruun de Neergaard på sin side ville gjerne ha med plass til juletre og strømtilførsel til aktiviteter næringsforeningen og butikkene skal ha rundt Biritunet og møteplassen, så som Biridagen og julegateåpning.

Det er også tenkt utsmykning, her var Einar Sigstad hentet inn som fagperson. – Jeg ser for meg en skulptur inne på denne møteplassen, mente han, – en skulptur helst i stein, de tåler mer vær og vind. Sigstad mente at en skulptør som Siri Bjerke ville være perfekt å spørre, – kanskje hun kan lage noe med Birikonglomerat som materiale.

Unik møteplass
Målet for kommunen er å ha møteplassen ferdig til 17. mai, noe flere av stedsutvalgsgruppen mente var i overkant optimistisk. – Vi tar uansett med oss de innspillene vi har fått i dag og presenterer for arkitektene, lovte Merethe Hveem avslutningsvis, – så vil vi komme tilbake med en ny presentasjon etterhvert. Det vi i hvert fall kan si med sikkerhet, er at Biri vil få en ganske unik møteplass i sentrum, det er en del møteplasser som popper opp rundt omkring, og mange av dem ser forsvinnende like ut.

FREMTIDIG: Når alt er på plass, er dette tenkt hvordan møteplassen/minitorget skal se ut.