SPENNENDE: Et spennende forslag på hvordan det kan se ut i Biri sentrum. Illustrasjon AsplanViak.

Hvordan skal Biri sentrum se ut?
Åpent møte 9. mars

BIRI/GJØVIK: Merete Hveem er prosjektleder i Bylab Gjøvik, og inviterer nok en gang til åpent om bygdeutviklingen i Biri. Som biri.no skrev om tidlig i januar, er det tre arkitektkontorer som har jobbet fram skisser og tanker på hvordan Biri sentrum kan se ut i nær fremtid.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Det er ønske og behov for en helhetlig plan for Biri sentrum. Innbyggerne ønsker et mer attraktivt sentrum, en park/møtested, leiligheter og generelt mer liv i gata, sier prosjektleder Merete Hveem, – tre arkitektfirmaer kommer for å presentere sine forslag, disse tre er AsplanViak, RAM Arkitektur og Feste.

INNBYGGERREPRESENTANTER: Magnar Linnerud, Finn Bratteng og Kjersti Krageberg har vært innbyggerrepresentanter i prosessen. Foto Kjersti Krageberg/facebook.

Publisert
Møtet er allerede publisert på facebooksiden «Det skjer i Biri og Omegn», bare så det er nevnt. Der kan man lese at møtet er på Honne torsdag 9. mars kl. 17.30, og også hva som skjer på møtet. Alle oppfordres til å lese innslaget.
Innbyggerrepresentanter i prosessen har vært Finn Bratteng, Magnar Linnerud og Kjersti Krageberg. Disse fikk mulighetsskissene presentert i forrige uke. – Tre ulike mulighetsskisser for Biri sentrum mot 2050 ble presentert for arbeidsgruppa jeg er med i, skriver Krageberg på sin facebookside. – Veldig spennende å ta del i dette arbeidet som innbyggerrepresentant! Og får de som ikke kan vente til torsdag 9.mars; skissene henger nå oppe i Bylaben på rådhuset for alle som vil se.

Kan stemme over forslagene
Hveem tilføyer at Utvalg for Samfunnsutvikling er invitert. – Utvalgsleder vil komme og gi noen kommentarer til forslagene. Og utvalgsleder er Ole Wilhelm Skundberg (Sp). Han sier dette til biri.no: – Dette er en spennende utvikling av Biri sentrum, som jeg og utvalg for samfunnsutvikling gleder oss til å få på bordet. Det er veldig givende å være så tett på et prosjekt som stedsutvikling er. Nærhet til folk og nær folk er noe vi jobber for og med hver dag, og stort nærmere kommer vi ikke..

I tillegg blir det mulighet å stemme over forslagene for biringer og andre som kommer på møtet 9. mars . – Vi kommer til å legge opp til at de som kommer på åpent møte får stemme over forslagene de liker best/har størst tro på, sier Hveem, – på den måten sikrer vi innbyggernes meninger og interesser i den videre planen for Biri. Planene vil etterhvert få et endelig vedtak i kommunestyret. – På møte skal vi sammen diskuterer og finner fram til hvilke forslag som best ivaretar Biris interesser og utvikling, sier Hveem videre. – Det blir også en statusoppdatering på den nye skolen og barnehagen ved Kjetil Ulset fra Gjøvik kommune, Line Bjørnstad Grønlie fra HenningLarsen informerer om Vismunda Næringspark, og leder i Biri Næringsforening, Hans Christian Solbakken, vil informere om deres prosjekter. – Vi håper på fullt hus på Honne, avslutter prosjektleder Merete Hveem, – dette blir veldig spennende.