FAGMILJØET: Disse skal lage mulighets-skisser for Biri sentrum, fra venstre Håvard Hagen og Hillevi Høyer Andreassen fra RAM Arkitektur, Olav Torkildsen og Hans Olav Egge fra Feste Kapp, Geir Egilsson og Elise Brynstad Odden fra Asplan Viak.

Biris muligheter

BIRI: Tre fagmiljøer skal lage forslag på hvordan sentrum i Biri skal se ut. Som biri.no skrev  for noen uker siden, skal Gjøvik kommune bruke 700.000 kroner for å få forslagene. Disse tre fagmiljøene fikk sist fredag møte arbeidsgruppa for Biri sentrum, og fikk samtidig en orientering fra kommunen. 

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

ORIENTERTE: Leder av felles utviklingsstab i Gjøvik kommune, Merete Hveem, ansvarlig for bygdeutviklingsprosjektet i Biri og plansjef Lars Engelien orientere om planene for Biri.

Ansvarlig for bygdeutviklingsprosjektet i Biri, Merete Hveem, åpnet møtet med å fortelle om bakgrunnen for bygdeutviklingsprosjektet, og  hva som er dagens status. – En spørreundersøkelse viser at over 50% av innbyggerne i Biri spesielt ønsker en utvikling av sentrumskjernen, kunne hun fortelle til de tre fagmiljøene som har fått oppdraget med å lage skisser og planer for hvordan Biri sentrum skal se ut. Disse tre er Feste Kapp, Asplan Viak og RAM Arkitektur. Hver av dem møtte med to representanter. – Et samtidsbilde som også skal være forpliktende for videre utvikling er det vi ønsker, sa Hveem videre, – vi er veldig opptatt med å få en plan med langsiktighet, men også noen kortsiktige løsninger og muligheter. Særdeles viktig er det at bygdas befolkning er med på laget, understreket hun til en lydhør forsamling.

Mye vil skje raskt
Lars Engelien, plansjef i Gjøvik kommune, fortalte kort om Biris historie og utviklingen i bygda så langt, om ny barneskole, ny barnehage og nytt omsorgssenter. – Gjøvik kommune har allerede brukt store ressurser på Biri, kunne han fortelle. Også reguleringsplanene for Biri ble presentert, sammen med planskisser og muligheter som Gjøvik kommune ser det. – Tross en liten stopp i forbindelse med E6 ved Lillehammer og Lågendeltaet vil det skje mye raskt her litt lenger sør, hevdet han, – E6 Moelv- Roterud og ny mjøsbru har virkelig skutt fart. Samtidig ba han fagmiljøene først og fremst tenke på de som allerede bor i bygda, og særlig barn og unge. På spørsmål fra salen om hvor langt fagmiljøene kunne gå i forhold til vedtatte planer, var Engelien tydelig på at de kunne gå langt. – Det er lov å være frie, tiden er overmoden for å tenke nytt.

INSPIRERENDE: Hillevi Høyer Andreassen fra RAM Arkitektur synes oppdraget er inspirerende.

Tre etasjer pluss loft
Arbeidsgruppen i Biri kom med en tydelig beskjed til fagmiljøene og kommunen, – Vi må ha tre etasjers bygg med loft, vi må ha tilgang til Vismunda, og vi må ha ordentlig grøntanlegg, kanskje ikke det tenkte området ved Malermestrene er det ideelle. Og tenk forbindelse Kremmerodden/Båthavna/Travbanen. Det ble også stilt spørsmål om hvorfor kommunen stoppet sentrumskjernen ved Vismunda. Kunne fagmiljøene se på utvikling nord for brua? Hva med Mølla og videre mot Skrinnhagen? Her var både Engelien og Hveem tydelige på at Gjøvik kommune så for seg et kompakt sentrum, men at de så klart var åpne for forslag som inneholdt løsninger både lenger nordover, ned mot Mjøsa og travbanen og Vismunda Næringspark.

RAM Arkitektur
Møtet fant sted på Biri Ungdomsskole, med innlagt befaring i Biri fra skolen, videre mot sentrum langs Vismunda og Biri sag og mølle, og derifra til Herredshuset og den nye «parken» ved Malermestrene. Nå ville værgudene det annerledes, de stilte opp med ordentlig ruskete snøvær, så befaringen endte med bil ned til Herredshuset. En befaring som vel ikke ga tilbyderne så veldig mye mer enn litt mer info om Biri. Men tydeligvis nok til at de gleder seg til å ta fatt på oppdraget. Både Asplan Viak, RAM Arkitekturer og Feste Kapp sier til biri.no at de først og fremst var imponerte over hvor godt forberedt Gjøvik kommune var, og hvor sterkt de satser på Biri. Og ikke minst engasjementet i arbeidsgruppa for Biri.

– Det sånne ting vi ønsker å jobbe med, sier Hillevi Høyer Andreassen hos RAM Arkitektur, – dette er et kjempespennende prosjekt, og viktig at det satses på de små tettstedene i Innlandet. Det hele er inspirerende, vår utfordring blir å ha holde beina på jorda, finne bærekraft, se realisme, se muligheter og ikke se oss blinde på begrensningene som er i dag, sier hun. Alle tre fagmiljøene lot seg også imponere av kommunens vilje til både å se både de langsiktige og kortsiktige linjene. – Det tror jeg også er viktig for innbyggerne, at de ser at noe kan skje fort, sier Høyer Andreassen. Herredshuset har et stort potensiale, det ønsker vi å utforske nærmere, sier hun videre, – kort sagt er vi veldig gira på oppdreaget, et oppdrag vi kan ta med oss videre.

MONUMENTALT: – Herredshuset er et monumentalt bygg, mener Geir Egilsson hos Asplan Viak.

Asplan Viak
– Det finnes en vilje og kraft på Biri til å utvikle bygda og Biri sentrum, det bet vi oss merke i, sier Geir Egilsson hos Asplan Viak, – tross motkrefter og negativ utvikling i bygde-Norge virker det som både innbyggere og kommune har et sterkt ønske om å snu utviklingen. Han mener at så lenge Gjøvik kommune er så positive som de er, og at bygdefolket virkelig vil, da får man til noe. Se på andre siden av Mjøsa og hva Ringsaker har fått til, sier han. – Biri sentrum og arealene rundt har et stort potensial som vi ser fram til å lage mulighetsskisser av. Og nærheten til nye E6 har muligheter som må undersøkes nærmere. Han ser for et Biri sentrum som også i seg selv kan være et mål for mange, en attraksjon. – Da må det noen grep til, innrømmer han, – Herredshuset er et monumentalt bygg med store muligheter, også den store, åpne plassen foran. Å få integrert dette mer i sentrum er et spennende prosjekt, mener Egilsson. Også noen av de eksisterende byggene ellers mener han burde få stå som de er, eller utvikles videre. – Så må det være lett å komme til sentrum, enten gående eller syklende. Det er essensielt, sier han. Også Geir Egilsson og Asplan Viak mener at dette oppdraget er spennende. – Både i seg selv, men også som en slags mal for andre små tettsteder. Mange av de har samme utfordringer som Biri, hevder han til slutt. – Derfor er dette et viktig tiltak, ikke bare for Biri og Gjøvik kommune, men for mange andre tettsteder rundt i landet.

Feste Kapp

– Dette var en veldig grundig og godt forberedt orientering fra Gjøvik kommune sin side, skryter Hans Olav Egge hos Feste Kapp etter orienteringsmøtet sist fredag. – En godt definert oppgave som vi virkelig ser fram til å starte med. Vi ser klart hvilken

SPENNENDE: – Dette er en spennende oppgave, sier Hans Olav Egge hos Feste Kapp, som likte tanken om et kompakt sentrum.

utfordringer Biri har, og hvilken klemme de er i. Da er godt å ha engasjerte bygdefolk og næringsliv som virkelig ønsker å gjøre noe for å snu en kanskje litt negativ utvikling. Samtidig hjelper det stort å ha en samarbeidsvillig kommune med på laget. 

Egge tror at etableringen av nytt sykehus på Moelv og ny E6 vil være med på å gi utviklingen et kraftig spark i riktig retning. – Det kan gi et kjempeløft for Biri, hevder han, – næringsmessig er det kanskje ikke stort nok marked i dag, så alfa og omega her vil jo være å få folk til å flytte til Biri, og i beste fall ikke flytte ut. Da må det til bomuligheter. 

– Og mye av infrastrukturen er det allerede investert i, med ny barneskole, ny barnehage og nytt omsorgssenter. Her har Gjøvik kommune gjort jobben sin, mener han videre, – og så må man jo se på hvilken type boliger det skal satses på, jeg tror det er viktig at det ikke bare bosetter seg eldre folk i sentrum. Både unge og voksne burde det være plass til. – En spennende oppgave dette med et kompakt sentrum, avslutter Hans Olav Egge i Feste Kapp, men lover samtidig at de også ser videre nordafor brua og ikke minst ned til travbanen og Mjøsa.