Hvordan skal Biri se ut?

Biri er på ingen måte glemt av Gjøvik kommune. Dette forsikrer Merete Hveem som er leder for Felles utviklingsstab i kommunen. Det er i alt satt av 6 230 000 kroner til utvikling av bygda.