Fikser rusten din

BIRI: For 36 år siden leide Odd Harald Granum en tomt i skogen over Biri, omtrent midt mellom Biri og Redalen. Der satte han opp en liten verkstedbygning, og siden har det balla på seg, som han sier.