Hva er nå dette Altinn?

Vil bedre livskvaliteten for eldre

For en kveld!

Biri Ungdomsskoles årlige revy tok i år for seg rockens historie, fra Elvis til Christine Aguilera. Det ble en fantastisk kveld. Vi fikk en litt vanskelig start grunnet lærerstreiken, sier musikklærer Bjørn Erik Krageberg, som underviser i, ja nettopp, rockens historie. – Vi har kun hatt en ukes øving samt noen få musikktimer for å […]