KLARGJØR: Torfinn Austad har vært rundt og klargjort alle postene til Biritrimmen. Det ble noen kilometer det.

Biritrimmen 2024

BIRI: Biritrimmen har også i år satt ut 16 poster i nærområdet. 11 poster er satt ut i Biri, mens 5 er satt ut på og ved Gråsteinsmyra. Postene henger lett tilgjengelig og synlig for alle som følger ruta.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Vi har i tillegg lagt ved en liten beskrivelse av hver post. Postene vil i år henge ute til søndag 22. september, forklarer Trond Vegard Ødegården, som sammen med Torfinn Austad er ansvarlig for Biritrimmen og løypene.

Klippetang
– Minimumskravet for å få «godkjent» er fortsatt at minst 11 av de 16 postene er funnet, fortsetter han, – men for de aller yngste, det vil si 12 år eller yngre, så er det nok med 8 poster.

Ute på postene henger det en klippetang som en bruker på stemplingskortet. – Vær oppmerksom på at bonusBiritrimmen ikke har klipping, men bokstavkombinasjon som noteres på kortet, spesifiserer Ødegården. – Husk penn, eller ta bilde av posten, og notér når du kommer hjem, oppfordrer han.

Tekst fortsetter under annonsen:

Frist 30. september
Når ivrige trimmere er ferdig med postene, så kan stemplingskortet enten leveres i Biritrimmens postkasse på Extra Biri (postkassa er plassert i inngangpartiet ut mot Birivegen) eller i postkassa på veggen like ved inngangen til Biri Flerbrukshall. Frist for innlevering av kortet er 30. september. Alle som leverer kortet er med i trekningen av premier. – I de samme postkassene kan også stemplingskort og informasjon hentes, sier Ødegården.

Bonusrunde
Biri Idrettslag arrangerer i år også en bonusrunde med Biritrimmen, denne runden er et tillegg til den vanlige Biritrimmen. – Det er forøvrig helt bevisst at denne bonusrunden er lagt til Gråsteinsmyra, forklarer Ødegården, – etter en idé av Reidar Aas tok Lions Club Innlandet nylig initiativ til å lage en tursti med informasjonsplakater ved Gråsteinsmyra. Det er satt opp mer enn 20 plansjer fra Det Norske Skogselskap som kan gi ytterligere læring og opplysninger om det en ser rundt seg ute i skogen.

Og her skal man bare notere bokstavkombinasjonene som henger på de 5 postene. – Derfor er det også her viktig å huske penn, smiler Ødegården og fortsetter: – Det er gode parkeringsmuligheter på Bratbergsætra der vegen deler seg og fortsetter mot henholdsvis Dempa og Kalverudsætra. Det er også muligheter ved Dempa, der turstien også har et startpunkt. Vi gjør oppmerksom på at både Dempavegen og Drugavegen er bomveger, noe som medfører at en må betale en avgift om en bruker bil på disse vegene.

Postene skal henge lett tilgjengelig og synlig for alle som følger ruta, det er i tillegg lagt ved en liten beskrivelse av hver post. Her benytter man feltene 12 til 16 på det samme stemplingskortet som også brukes til Biritrimmen 2024., med samme innleveringsfrist, den 30. september.

Frist for innlevering av kortet er 30. september. Alle som leverer utfylt kort er med i trekningen av premier. Og alt er klart fra i dag, fredag 5. juli.

– Alle postene vil i år henge ute til lørdag 21. september, avslutter Trond Vegard ødegården, – og alle som leverer kort er med i trekningen av premier, det holder med de 11 postene i Birirunden, men har man med bonusrunden på Gråsteinsmyra i tillegg er det jo ekstra stas da.

Disse postene er i Birirunden (se kart)

01. Stikryss, ved Lundstuggua husmannsplass.
02. Brynstadberget – ved kvileplassen.
03. Ved Nysvekjella.
04. Bårdsmyra, i nordenda ved snuplassen.
05. Øverst på Sagflåa, ved elva.
06. Stikryss ved Skulhusbakken.
07. Kleivberget, ved utsiktspunktet.
08. Krysset ved stien/vegen ved Kallykkja.
09. Stisving ved Høgvoll.
10. Sti under høgspenten, Hjelmstadjordet.
11. Øverst i trappa opp Kjærlighetsstien ved Kremmerodden.

Gråsteinsmyra (bonus, se kart)

12. Ved vannpost langs vegen.
13. Stikryss, videre mot Gråsteinsbua og over myra.
14. På Gråsteinsbua.
15. I skogkanten av myra, på Dempasida.
16. Ved Grensestein på vegen mellom Dempa og Bratbergsætra.