NÆRINGSALLIANSEN: Sammen med fire andre næringsforeninger har Biri Næringsforening gått sammen i Næringsalliansen. Gunn Elin Pettersen og Siw Bruun de Neergaard fra Biri foran fra venstre.

Biri Næringsforening inn i allianse

INNLANDET: Forrige uke ble Næringsalliansen i Innlandet, bestående av ulike næringsforeninger i fylket, formelt etablert. Alliansesamarbeidet skal fremme samarbeid og gi større tyngde og drivkraft for de ulike næringsforeningene i Innlandet.

Redigert pressemelding
www.biri.no

Siw Bruun de Neergaard fra Biri næringsforening er tydelig på at dette vil være et viktig samarbeid fremover.  – Det er viktig at næringsforeningene i Innlandet står mer samlet og får mer kraft i sitt arbeid, sier hun og fortsetter: – Sammen kan vi formidle utfordringer og behov i næringslivet fra et lokalt til et regionalt perspektiv, og finne samarbeidspunkter som gir mer kraft til våre felles muligheter.

Fem næringsforeninger
Videre mener hun at alliansen gjør næringsforeningene sterkere i viktige saker og kan dra veksel på hverandres kompetanse og erfaringer.  – Ingen av næringsforeningen er likt organisert, ei heller like store – eller jobber likt. Vi har mye å lære av hverandre. Hver og en forening kjenner best sine lokale områder og medlemmer, og sammen blir vi summen av lokalt næringsliv i Innlandet.

Følgende næringsforeninger er med:

  • – Gudbrandsdal Næringsforening
  • – Lillehammer Næringsforening
  • – Rudshøgda Næringsforening
  • – Biri Næringsforening
  • – Trysil Næringsforum

Samlet representerer Næringsalliansen i Innlandet rundt 600 medlemsbedrifter.

Et stort skritt
Kim Brandsnes fra Rudshøgda Næringsforening blir alliansens første leder og får i arbeidsgruppen med seg Mari Grasbakken fra Gudbrandsdal Næringsforening, Eli Saastad fra Lillehammer Næringsforening og Terje Myhre fra Trysil Næringsforum.

– Etableringen av Næringsalliansen er et stort skritt i riktig retning for næringslivet i regionen. Dette samarbeidet vil ikke bare styrke vår stemme i viktige politiske saker, men også bidra til å bygge en sterkere og mer attraktiv merkevare for Innlandet. Vi ser frem til å utveksle kunnskap og erfaringer, og ikke minst gi mer verdi til medlemmene i næringsforeningene, sier leder av alliansen Kim Brandsnes.

Han legger til:  – Nå starter jobben med å forme strategien fremover og et aktivt arbeid for å tiltrekke flere av Innlandets næringsfora- og foreninger inn i alliansen. Kriteriet for alliansesamarbeidet er at foreningen må være partipolitisk nøytrale og ikke drevet av offentlige midler eller administrasjon. Det er flere Næringsallianser i landet, blant i Agder og Vestland, og nå får Innlandet sin.

Næringsalliansens hovedformål:
Gjennom informasjons- og erfaringsutveksling forener Næringsalliansen næringslivet i saker som angår hele regionen. Næringsalliansen er med å videreutvikle Innlandet ved å samarbeide om felles regionale næringspolitiske saker og styrking av Innlandet som region.

Næringsalliansen mener følgende om samarbeidet:

  1. Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt.
  2. Opptre samlet i utvalgte saker og være et felles talerør på vegne av næringslivet i Innlandet.
  3. Bygge merkevaren Innlandet som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, bo og arbeide.
  4. Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling.

Det understrekes at samarbeidet ikke innebærer endringer i formål og aktivitet i de enkelte næringsforeningene.