STYRET BIRI NÆRINGSFORENING: Fra venstre nederst: Leder Siw Bruun de Neergaard, Tonje Rønningen, Gunn Elin Pettersen, Alf Kristian Steinstad og Egil Hoffsbakken.

– Fortsatt i oppstartfasen

BIRI: – Etter snart to års drift bærer Biri Næringsforening fortsatt preg av at det er en forening i en oppstartsfase, skriver leder Siw Bruun de Neergaard i årsberetningen. Tirsdag denne uke avholdt næringsforeningen årsmøte.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

2023 ble i stor grad preget av den plutselige bortgangen til Hans Christian Solbakken, som ble valgt inn som foreningens første leder. – Et stort savn for oss, hevder Neergaard videre, – både hans person og som pådriver for foreningen.

-Tilskudd fra kommunen
Likevel er ny logo laget, hjelp og samarbeid med Gjøvik kommune har kommet på plass, og ikke minst har et tilskudd fra kommunene på 200.000 kroner vært til god hjelp, sa Neergaard til de som møtte på årsmøtet. Men mange var de ikke, kun seks personer foruten tre fra det sittende styret møtte opp.

Ønsker flere medlemmer
Videre nevnte hun samarbeidet med biri.no som nå er på plass, og at det i 2023 ble avholdt hele ni styremøter. Biri Næringsforening har i dag 18 betalende medlemmer, målet er i hvertfall å doble dette innen forholdsvis kort tid. Hvordan du melder deg inn og mer informasjon finner du her: Mer om næringsforeningen finner du her: https://biri.no/birinaeringsforening/

Teksten fortsetter under annonsen

Det er kjøpt inn to skigardselementer, produsert av  Torfinn Stensrud, og ytterligere to er bestilt- Næringsforeningen arrangerte både Biri-dagen og Julegatåpnin  foregående år, samt sto for, og bekostet, julegatepyntingen. Hvor Rune Slaatsveen ga bort 13 juletrær og stilte med maskiner og utstyr sammen med J&J Lunn stilte med maskiner og utstyr til pyntingen.

God økonomi
Utover dette er en facebookside kommet på plass, samt nevnte samarbeid med biri.no.

Takket være bidraget fra kommunen har foreningen god økonomi, med over 160.000 kroner på konto. Det må nevnes at vel 90.000 av disse allerede er brukt inneværende år til forskjellige innkjøp og tiltak. – Vi forventer å ha vel 40.000 kroner til rådighet ved årets utgang, kunne Neergaard fortelle.

Handlingsplan
Handlingsplanen bærer preg av at dette er «en forening som vil lære seg å gå før man kan springe», som det ble sagt. Det er lagt opp til kun ett medlemsmøte kommende år utenom årsmøtet, man skal gjennomføre både Biridag og julegateåpning. Samarbeidet med kommunen blir fremhevet som viktig, både som partner og høringsinstans, spesielt i forhold til næringstiltak og annen utvikling i Biri, og ikke minst uttale seg om reguleringsplaner som berører bygda.

Styret
Valgkomiteen hadde innstilt følgende til det nye styret: Leder Siw Bruun de Neergaard, Alf Kristian Steinstad, Joacim Lunn, Gunn Elin Pettersen og Egil Hoffsbakken. Som varamedlemmer med møteplikt ble disse foreslått: Laila Voldengen og Tonje Rønningen/Line Nersveen. Revisor blir Anders Marstein og valgkomiteen består av Arild Skurdalen og Gunn Landgraff. Årsmøtet valgte alle ved akklamasjon, som det heter.