BADEGRUPPA: Disse skal sørge for at du er i gode hender i svømmehallen ved Biri Ungdomsskole: Bak fra venstre Ragnhild Dunker, Magnar Linnerud og Finn Bratteng. Foran: Tine Flyødegård og Øystein Syvertsen. I tillegg er også Marit Kolloen, Eli Olstad, Arvid Elveseter, Ole Petter Ottosen, Hege H. Sand, Arnfinn Joløkken og Mona Bekkelund med.

Bading ut mai

BIRI: Om det er det kalde været eller at isen ikke helt er borte på Mjøsa vites ikke. Uansett har Gjøvik kommune har bestemt at tilbudet om bading på Biri ungdomsskole skal utvides.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Det stemmer, sier Magnar Linnerud som leder Biri ILs badegruppe. – Det er en gladnyhet fra Gjøvik kommune, de  har vedtatt at vannet skal varmes opp også i mai, og da stiller selvsagt badevaktene i Biri IL opp og holder åpent ut mai.

– Vi vil ha åpent hver tirsdag fra kl. 17.00 til 20.00 i hele mai, presiserer han.

Badegruppen i idrettslaget har hele tiden ønsket at dette skal være et lavterskeltilbud, så for barn vil det koste bare 20 kroner, og 50 kroner for voksne.

– Det vil alltid være to badevakter tilstede, sier Linnerud, en kvinne og en mann. Alle gjør dette på dugnad for bygda og Biri IL.  – Det som er veldig hyggelig med jobben er å se alle ungene som blir trygge i vannet i løpet av en sesong, mener badevaktene.

– Husk at alle må ha badehette, påpeker Magnar Linnerud til slutt, – både menn og kvinner, gutter og jenter.