Medlemskontingent 2024 Biri IL

BIRI: Snart sender Biri Idrettslag ut innbetalingsfaktura for medlemskontingent til hovedlaget. Her er informasjon til både gamle og nye medlemmer.

Det er viktig at alle medlemmene i husstanden er registrert i Rubic medlemsregister, Biri IL taper nemlig på at ikke alle familiemedlemmer er registrert (samboer/ektefelle/barn)

Prisen for et familiemedlemskap er Kr. 750,- uansett hvor mange personer som er med fra familien (Gjelder alle barn/ungdom under 20 år i familien)

Biri IL får kommunal støtte som blir beregnet av medlemsmasse og det er svært viktig for økonomien i idrettslag!

Innmelding av familiemedlemmer i eksisterende familiemedlemsskap gjøres på epost : medlem@biriil.no

Torsdag 25.april sendes alle fakturaer ut gjennom medlemssystem Rubic, medlemmer får både epost og SMS med en betalingslenke.

Nye medlemmer
Mange innbyggere har pr. dags dato ingen medlemskap i Biri Il. Nye medlemmer ønsker vi hjertelig velkommen! Innmelding av nye medlemmer kan gjøres på nettsiden https://biriil.no/

Der kan et innmeldingsskjema fylles ut.

Økonomiske utfordringer
Alle skal ha mulighet til å delta i Biri IL.  Biri IL har støttemidler tilgjengelig for dem som trenger økonomisk støtte. Send en melding til post@biriil.no  eller ring leder Magnar Linnerud 970 29575 eller snakk med en av lederne i undergruppene, hvis du har spørsmål, og ønsker fritak p.g.a. økonomiske grunner. Alle opplysninger er taushetsbelagte

Vi håper at vi slipper å purre om innbetaling i år. Det er kostbart og krever mye tid for organisasjonen. Om det måtte være noe feil eller om det har endret seg noe i din medlemsstatus send en mail til medlem@biriil.no

Kontingentsatser 2024 er uendret:
Familiemedlemsskap kr 750,-
Voksenmedlemsskap  kr 500,-
Barnemedlemsskap  kr 350,-
Støttemedlemskap   kr 300,-

Biri IL takker for all støtte!