OVERTAR: Nils Henning Melby (til venstre) overtar ledervervet i Gråsteinbuas Venner etter Reidar Aas, som har hatt ansvaret siden bua ble satt opp i 2009.

Generasjons- og lederskifte

BIRI: – Å få inn yngre folk tror jeg er bra for Gråsteinsbua og dugnadsgjengen som holder det hele ved like, sier Reidar Aas, som nå trekker seg som primus motor og leder for prosjektet.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Som de aller fleste vet ligger bua midt på Gråsteinsmyra mellom Bratbergsetra og Fjellmyra i Vingrom, og det er Biri Lions og Biri JFF som har ansvaret for bua og turstiene som ble laget sist sommer/høst. Fra samme klubber springer også dugnadsgjengen ut, – samt noen «slengere», smiler Aas. – Årets måneskinnskonsert den 23. mars blir min siste oppgave som leder, sier han, – da trekker jeg meg litt tilbake og overlater roret til Nils Henning Melby. Han (Melby) ser fram til å ta over, men gruegleder seg litt. – Det har vært så gjort så veldig bra jobb og rundt bua de siste årene, sier Melby, – det er jo 15 års erfaring som Aas sitter inne med. Men han har lovt å hjelpe til i begynnelsen da, sier Melby videre, – jeg håper virkelig at han ikke klarer å holde seg unna. Så er det jo utrolig flinke folk som er med i dugnadsgjengen, skryter han.

Melby har ingen klare meninger om hvordan han vil ta dette videre, – i første rekker blir det å i vareta og føre arbeidet som er gjort videre, det har jo blitt et viktig turmål for mange, nå både sommer som vinter også. Han mener å ha en del kunnskap om natur og miljø. Som lærer i naturfag på Bjørnsveen Ungdomsskole, ihuga jeger og gardbruker er han særdeles interessert i hvordan vi forvalter og ikke minst bruker naturen rundt oss.

– Kontakt meg gjerne på telefon 411 85314 hvis du har lyst til å bidra, avslutter Nils Henning Melby, alle bidrag er velkomne. Både økonomiske og praktiske.