STYRET: Disse var til stede på årsmøtet og blir en del av det nye styret i Biri IL: Fra venstre Jan Tore Telnes (Håndball), Torfinn Austad, Hendrik Jan ten Bolscher, Magnar Linnerud, , Anne Mari Bø og Morten Strandengen (Fotball).

Veldrevet idrettslag

BIRI: En håndfull medlemmer møtte søndag kveld opp på Biri ILs årsmøte. Leder Magnar Linnerud har styrt et idrettslag med en særdeles sunn økonomi. Som vanlig, er det lett å legge til.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Idrettslaget hadde i 2023 et underskudd på 205.000 kroner, mot en pluss vel 130.000 kroner i fjor, likeveler likviditeten god, Biri IL har 1.849.441,14 kroner på bok. – Tross strømstøtte så er det fortsatt dyrt å drifte et idrettsanlegg med så store anlegg, sa Linnerud, og viste et budsjett for 2024 med et overskudd på litt over 100.000 kroner. – Det skal vi klare, mente han.

Utover det ble det på årsmøtet bestemt at ny kiosk, lagerplass og speakerbu skulle bygges i ett og samme bygg, med utvidelse til ny tribune. – Tribune får vi ikke midler til, sa Linnerud, – det hele er estimert til en kostnad på fire millioner kroner. – Idrettslaget har en sunn og god økonomi, sa Hege Kristin Sand og Syver Aasberg i kontrollkomiteen, – Biri IL drives godt og styret har vår største tillit, konkluderte de.

LAGERBYGG: En foreløpig skisse på hvordan det nye lagerbygget/kiosken/speakerbua er tenkt å se ut.

Årsmøtet viste også at den nå seks år gamle flerbrukshallen er gjeldfri, og at det for inneværende år er budsjettert med et overskudd på 200.000 kroner. Styret i Flerbrukshallen vil etter årsmøtet bestå av Magnar Linnerud som leder, nestleder er Anne Mari Bø. Ellers sitter Torfinn Austad, Hendrik Jan ten Bolscher, Morten Strandengen, Jan Tore Telnes og Øyvind Sørum i styret.

Kontingenten blir fortsatt 750 kroner for familier, 500 kroner for voksne. For barn og støttemedlemmer blir det 400 kroner.

Det nye styret ble

Leder: Magnar Linnerud

Nestleder: Anne Mari Bø

Sekretær : Torfinn Austad

Kasserer: Hendrik Jan ten Bolscher

Styremedlem: Espen Gutubakken Haug

Styremedlem Kjersti Sønsteby

Styremedlem: Nils Opsahl

Ungdomsrepr: Magnus Sand

Varamedlem: Ole Håvard Skogli

Varamedlem: Katrine Smestad Svartbekk

I styret sitter også representanter fra gruppene

Kontrollkomitè : Hege Kristin Sand og Syver Aasberg

Valgkomitè: Ellen Kyrdalen, Marius Veisten og Christine Feiring