GOD STEMNING: Envidan of Gjøvik kommune inviterte til informasjonsmøte om massemottaket på Kluke. Det ble et møte med forholdsvis god stemning. Fra venstre Hanne Marie Lium fra Envidan, Tor Arne Folkestad for beboerne og anna Ekrem fra Gjøvik kommune.

Fikk mye informasjon

BIRI: Som biri.no tidligere har skrevet, beboerne langs Øverbygdsvegen har vært svært skuffet over informasjonen de har fått fra Gjøvik kommune og utbyggerne av massemottaket på Kluke. Onsdag kveld fikk de rede på det meste.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Da kom både Gjøvik kommune ved saksbehandler Anna Ekrem og Hanne Marie Lium fra plankonsulentselskapet Envidan for å svare på spørsmål, ta i mot frustrasjon og ikke minst, å berolige beboerne. Rundt 20 av dem møtte opp informasjonsmøte.

Lium fra Envidan gikk gjennom de forskjellige saksprosessene og undersøkelser man etter loven må gjøre. – Jeg understreker og garanterer at alle tall og konklusjoner som dere har lest, er etter alle de tall og spesifikasjoner som det er mulig å hente inn, sa hun. – Om dere er uenige i noe av det og vårt tallmateriale har jeg forståelse for det, sa hun videre, – men det er dette vi har å forholde oss til. Da siktet hun spesielt til trafikkgrunnlaget og faren for blant annet ulykker. Noe som naturligvis skapte en del spørsmål og utlufting av frustrasjon.

Teksten fortsetter under annonse

Helt klart ble det at en vei på andre siden av Vismunda med bru over til uttaket ikke ble aktuelt. – kostnaden blir altfor høy, mente Lium.

Pr. idag går det ca 800 kjøretøy totalt langs Øverbygdsvegn gjennom Oladalen, hvorav ca 10% er tyngre kjøretøy som blant annet lastebiler. – Vi regner med at dette vil øke med 14 lastebiler i døgnet, sa Lium, – og at trafikkøkningen totalt vil øke med 2%.

Maks 10 år
Envidans oppdragsgiver er Kjenseth Miljø, som har laget denne private reguleringsplanen rundt masseuttak og som politikerne i Gjøvik har godkjent. Ingen representant derifra møtte opp, så langt biri.no erfarer. Møtte opp gjorde derimot Håvard Schiager, som eier og driver av Kluke. – Noe økonomisk gevinst har ikke jeg i dette, sa han, utover at jeg får en ny og mye bedre og sikrere gardsvei. – Noe som jeg tror alle naboer setter pris på, fortsatte han, – og tro meg, jeg er like bekymret og spent på både støv, støy og transportmengde som alle dere andre. Jeg bor jo her jeg også, sa Schiager og svarte veldig greit og konsist på spørsmål han fikk. – Så er det garantert at dette ikke blir 20-30 års anleggsperiodesom jeg hører det snakkes om, sa han før han måtte gå til fjøset. – Det blir maks 10 år. Og man hørte nærmest et lettelsens sukk i forsamlingen. – Og jeg ønsker virkelig en god dialog med dere alle, avsluttet Schiager.

SVARTE BRA: Håvard Schiager på Kluke svarte bra og tydelig på de spørsmålene han fikk.

Tvilsomt med gang- og sykkelsti
Anna Ekrem fra Gjøvik kommune oppfordret beboerne og andre involverte sterkt til å sende inn innspill innen høringsperioden er over, datoen for det er 22. mars. Så tar vi i planavdelingen i mot alt dette og ser om det er noe vi må ta med eller forandre på. Så går alt dette til politikerne som bestemmer. Noen tidsramme ville hun ikke ut med, om det blir i inneværende år eller neste sa hun var umulig å spå. – For helt til slutt skal dette til statsforvalteren for å godkjennes, det kan ta tid, smilte hun. Det er ogs Innlandet fylkeskommune som må avgjøre om det skal lages gang- og sykkelvei, vi i kommunen kan ønske det, men det er fylket som avgjør dette. Hun mente at det kunne bli ganske vanskelig på bakgrunn av den trafikkmengden som var forespeilet. – Jeg tror trafikkgrunnlaget er altfor lite til at fylket i det hele tatt vil vurdere det.

– Det går seg vel til
Det ble et forholdsvis langt møte med mange fornuftige innspill og en del diskusjoner, inntrykket er at dialogen mellom utbyggere og beboere var god og konstruktiv. I hvert fall ga både Ekrem og Lium uttrykk for at de satte pris på dette møtet. Og tonen blant beboerne var også positiv om noe skeptisk. – Dette går seg vel til, var omkvedet, – og vi er veldig glade for at det garantert ikke blir mer enn 10 år.