ÅRSMØTET: Et lite utsnitt av årsmøtet med foredragsholderen i fokus.

Redalen Historiegruppe

REDALEN: Et godt besøkt møte, og lett å få folk til verv. Dette kan oppsummere Redalen historiegruppe sitt årsmøte for 2023 på Redalen «skole».

Tekst: Jorun A. Lilleeng
Foto: Anne J. Nordby

Møtet var meget godt besøkt. Gruppa hadde engasjert Lissie Norland til å kåsere om «Arven etter Hunn». Hun fortalte levende om boka hun har skrevet og hadde mange fine illustrasjoner hun delte med oss.

Det var et svært lydhørt publikum både av gamle og yngre historieinteresserte.

Spesielt gledelig er det at det ikke er vanskelig å få folk til å ta på seg verv i gruppa.

BLOMSTER: Leder av Redalen Historiegruppe, Per Trygve Engen overrekker kveldens kåsør, Lissie Norland en blomsterhilsen.

De sakene som ser ut til å oppta medlemmene i både historiegruppa og andre lag og foreninger i Redalen, er nok situasjonen rundt møterom i Redalen.

Historiegruppa har som alle andre foreninger i Redalen blitt lovd å bli informert og hørt i denne sammenhengen. Vi ser fram til gode avklaringer til beste for bygdebefolkningen.

Den uvissheten rundt møterom og egnede lokaler til alle våre aktiviteter, forventer vi at snart blir landet. Det er med positiv optimisme vi ser fram til et tillyst møte med Eiendomsavdelinga i Gjøvik kommune torsdag 18. januar. Her venter alle lag i Redalen på lik og korrekt informasjon til alle berørte.