NAKEN: En naken mann ble forleden dag sett naken i sin egen bil på rasteplassen ved Mjøsbrua. Dette ble lagt ut på facebookveggen «Det skjer i Biri og Omegn» hvor innlegget ble slettet, noe som har blitt kommentert. – Helt riktig å fjerne innlegget, mener politivakta på Gjøvik.

Rasteplass til besvær

BIRI: Det har vært noe diskusjon rundt et innlegg som ble slettet på facebookgruppa «Det skjer i Biri og omegn». Innlegget og kommenteringen til dette omhandlet en mann som ble observert med naken overkropp i sin bil på rasteplassen ved Mjøsbrua.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Innlegget ble slettet av gruppas administratorer, eller moderatorer, som det også heter. De mente at innlegget ikke var passende på «Det skjer i Biri og omegn», i og med at det det var antagelser vedkommende som postet innlegget kom med. I etterkant har det kommet spørsmål om hvorfor det ble slettet, og påstander om et naken (eller halvnaken) mann i bil er viktig informasjon for bygdas foreldre. På den måten kan de være informert hvor det foregår utuktig eller upassende oppførsel og advare sine håpefulle. Det har ikke lykkes biri.no å få ut noen tall om hvor mange av Biriungdommene som frekventerer rasteplassen ved Mjøsbrua.

Det biri.no derimot har lykkes med, er å få politivakta på Gjøvik i tale. Vakthavende ble på telefonen forelagt problematikken, og vedkommende var langt på vei enig i at innlegget ble fjernet, – Vi har ingen mal eller hjemmel i loven som gir en klar pekepinn på hvordan man skal te seg eller hva som er OK å legge ut på sosiale medier, sier vakthavende politibetjent. – Jeg understreker at det jeg sier er min personlige oppfatning. Men sånn som dette blir beskrevet, finnes det ingen bevis for at utuktig eller provoserende adferd, og det er ikke ulovlig å sitte i bar overkropp, eller naken for en saks skyld, i sin egen bil. Jeg vil nok også stille spørsmål om hvorfor vedkommende oppsøkte mannen i sin egen bil. Politibetjenten er videre klar på at man skal være ytterst forsiktig med å opplyse om ting som kan skape sladder og bakvaskelser. – Da skal man være hundre prosent sikker, og burde nok heller varsle politiet enn å legge det ut offentlig som en slags gapestokk, sier politibetjenten. – Så vidt jeg har forstått ble bilmerket offentliggjort. Det er ikke bra, mener altså politivakta på Gjøvik, men understreker igjen at disse meningene er basert på en muntlig beskrivelse fra biri.no. Likevel er rådet klart, – denne type innlegg burde ikke legges ut på en såpass offentlig vegg som jeg forstår at «Det skjer i Biri og omegn» er, at innlegget ble slettet virker som en bra og riktig avgjørelse. Så får det være opp til hver enkelt hva man legger ut på sin egen facebookside.