RÅDHUSET: En del biringer vil i neste fireårsperiode være med å bestemme hva som skal skje i kommunen vår. Fire fra Senterpartiet og to fra Arbeiderpartiet, pluss vararepresentanter, vil møtes jevnlig på rådhuset i Gjøvik.

Biringer i kommunale utvalg

GJØVIK: Forrige uke var det første kommunestyremøtet med nyvalgte representanter. I dette møtet ble kommunestyret konstituert som det heter, det vil si at representanter ble valgt inn i komiteer og utvalg. Her kommer en oversikt over hvor representanter fra Biri ble valgt inn.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Som ventet ble Anne Bjertnæs valgt inn som ordfører og Torvild Sveen som varaordfører, begge med 24 mot 17 stemmer. Opposisjonen foreslo Aps Marianne Csirmaz Steinsrud som ordfører og Rødts Finn Olav Rolidjordet som varaordfører. Noe som altså ble nedstemt.

Formannskapet vil bestå av følgende biringer, Torvild Sveen og Camilla Aaseth fra Senterpartiet, med Sissel Morken Gullord og Kristina Hegge som vararepresentanter for disse to. Ola Gram Dæhlen fra Arbeiderpartiet er også vara til formannskapet. I kontrollutvalget sitter det ingen biringer, så langt biri.no kan lese av sakspapirene. Det første formannskapsmøtet denne valgperioden er allerede kommende onsdag, 25. oktober.

Utvalg for helse, mestring og velferd
Her ble Torvild Sveen valgt inn som leder for utvalget, med seg fra Senterpartiet har han Kristina Hegge. Fra Arbeiderpartiet vil Magnar Linnerud også være en av biringene i utvalget.

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett
Sissel Morken Gullord fra Senterpartiet blir bygdas talsperson inn i dette utvalget, med Torvild Sveen og Camilla Aaseth som vararepresentanter. Fra Arbeiderpartiet er Magnar Linnerud vararepresentant.

Utvalg for samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester
Her sitter Arbeiderpartiets Ola Gram Dæhlen som fast representant, Camilla Aaseth er en av Senterpartiets vararepresentanter i dette utvalget med det lange,lange navnet.

Dette er de tre faste utvalgene i Gjøvik kommune i tillegg til formannskapet. I hvert av disse utvalgene skal det være 11 faste medlemmer. I tillegg sitter Torvild Sveen fra Senterpartiet i Gjøvikregionens interkommunale råd, med Camilla Aaseth som vara. Sveen er også vara til Regionstyret i samme interkommunale råd.