VAKSINERER: Nå kan du ta influensavaksine på apoteket i Biri. Bestyrer Hanne Kristin Øverjordet (sittende) og apotektekniker Mari Prestkværn viser gjerne hvordan.

Venter stor pågang og ny vaksinerekord

BIRI: Influensavaksinen distribueres i disse dager ut til apotek over hele landet og flere tusen har allerede booket time.  I fjor valgte 220.000 å få satt årets influensavaksine i apotek. Det tilsvarer 1 av 6 satte influensavaksiner.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Influensa kan være en alvorlig sykdom, særlig for eldre og personer med kroniske sykdommer, som f.eks. diabetes og hjertesykdom, sier Hanne Kristin Øverjordet, som er famasøyt og bestyrer ved Vitusapotek Biri. – FHI anbefaler at alle over 65 år og de som tilhører en risikogruppe vaksinerer seg før influensasesongen setter inn.

Ønsker å bidra
Tallet for apoteksatte vaksiner har vært økende hvert år siden apotekene fikk rekvireringsrett for 7 år siden.  Vaksinering i apotek avlaster helsevesenet og har blitt et naturlig valg for mange. – Vi ønsker å bidra til at vaksinasjonsdekningen i befolkningen øker. Influensa øker også risiko for lungebetennelse og følgelig også bruken av antibiotika. I tillegg er det fortsatt viktig å unngå dobbeltsmitte, altså unngå at man både blir smittet av covid-19 og influensa, sier Øverjordet. Det er kommunen som skal sørge for et tilbud om influensavaksine til personer i risikogruppene, men apotekene er et godt supplement.

Lengre åpent
– De fleste apotek har lengre åpningstider enn leger og kommunale tilbud, og de ligger der folk flest ferdes. På vårt apotek kan man stikke innom for å få satt vaksinen fra kl. 9:00 til kl.16:30 eller til og med på en lørdag fra kl. 10:00 til 13:30, forteller Hanne. Man behøver ikke booke tid, vi tar i mot drop-in kunder fra 02. oktober 2023.

Godt forberedt før sesongen
Apotekfarmasøytene kan rekvirere influensavaksiner når du kommer til apoteket. Derfor trenger man ikke lenger ha resept fra lege for å få vaksinen i apoteket.

– Vårt helsepersonell har gjennomgått grundig opplæring, både teoretisk og praktisk. Nå er vi fire ansatte som er sertifiserte vaksinatører. Forrige sesong satte vi mange vaksiner i vårt apotek. Vi er derfor godt forberedt på å hjelpe alle som ønsker å vaksinere seg mot influensa denne sesongen, forteller Øverjordet.

Før vaksinen settes må du svare på noen spørsmål om helsetilstand, allergier og lignende. I tillegg må alle som tar vaksinen vente på apoteket i minst 20 minutter etter at vaksinen er satt. – De aller færreste opplever bivirkninger, men influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. Noen få kan oppleve lett feber, litt sykdomsfølelse eller muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer uhyre sjelden, avslutter Hanne Kristin Øverjordet og føyer til at Vitusapotek støtter Leger uten grenser med en meslingvaksine per satte vaksine i egne apotek.

Fakta om influensavaksinering i apotek
– Alle over 12 år kan vaksinere seg (krever samtykkeskjema fra begge foreldre)

– Du trenger ikke resept fra legen
– Du kan bestille time eller stikke innom på drop-in. På Vitusapotek Biri er det kun drop-in.

Om influensa og vaksinering
– De fleste som benytter seg av vaksinasjonstilbudet i apotek er over 60 år.

– Ca. 900 personer dør av influensa hvert år. Mange får redusert helse og økt hjelpebehov etter influensa.