KOM MED PENGER: Konstituert banksjef for DNB i Vestoppland, Cecilie Bjøralt, kom med 500.000 kroner til orgelkomiteen fra Sparebankstiftelsen DNB. Jostein Skundberg tar fornøyd i mot beviset på at midlene er gitt.

En halv million til Orgelaksjonen

BIRI: Sparebankstiftelsen DNB deler ut midler til forskjellige prosjekter, det er i hovedsak denne stiftelsen DNB bruker til å dele ut lokale sponsor- og støttemidler. Det kan orgelkomiteen i Biri glede seg over.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Konstituert banksjef for Vestoppland, Cecilie Bjøralt, hadde virkelig på seg spanderbuksene da hun besøkte Biri kirke. Hele 500.000,- kroner fikk orgelkomiteen og innsamlingsaksjonen fra Sparebankstiftelsen.

Kulturarv
– Det er et veldig spennende prosjekt dette, sa Bjøralt før hun overrakte beviset på at orgelkomiteen hadde blitt en halv million kroner rikere, – og for en fantastisk flott kirke dere har her på Biri. Hun nevnte videre at det er veldig bredt spekter det kan søkes midler om, alt fra barne- og ungdomsrelaterte prosjekter, natur- og friluftsaktiviteter og mer kulturrelaterte prosjekter for å nevne noe. – Og også nytt orgel, smilte hun, – selv om vi har en policy på at politikk- og religionsrelaterte aktiviteter ikke skal støttes økonomisk, er orgel noe helt annet og kommer innenfor kultur og kulturarvsegmentet, forklarte hun, – noe alle i Biribygda kan glede seg over. Også barn og unge vil jeg tro.

Sjeldent prosjekt
Noe kirkeverge Line Langseth Bakken kunne bekrefte: – På en barnesamling her i Biri kirke ble det fortalt litt om orgelet og at et nytt orgel var på vei inn, barna satt storøyde og hørte på og var kjempefornøyd med at det skulle bli nytt orgel, forteller hun, – ingen tvil om de synes dette er spennende.

– Vi i DNB gleder oss over dette samarbeide, fortsatte Bjøralt, – og håper vårt bidrag kan være til stor glede og inspirasjon for store og små i bygda, orgel er et instrument vi ikke møter ofte i hverdagen vår. Det er veldig sjelden vi gir bidrag til lignende prosjekter, det er jo heller ikke ofte denne typer søknader dukker opp.

Fem millioner
Leder av orgelkomiteen er Jostein Skundberg, han og komiteen var selvsagt takknemlig for bidraget. – Søknaden var på seks sider, opplyste han og takket banksjefen inderlig for både innvilget søknad og all hjelp de hadde fått av DNB for å fylle den ut. – Vi var rimelig sikre på at alt var i orden med selve søknaden, smilte han, – samarbeidet har vært særdeles godt, kanskje vi snakkes igjen ganske snart, sa han lurt. Videre fortalte han om prosessen fram til idag og hvor mye penger som var samlet inn. – Vårt orgel vil koste rundt fem millioner kroner, så langt har vi vel 5,4 millioner kroner. Hovedfinansieringen kommer fra Gjøvik kommune, Gjøvik kirkelige fellesråd og de innsamlede midlene, nå også fra Sparebankstiftelsen DNB. – Ser vi bort fra gaven vi har fått i dag er det samlet inn 1,4 millioner kroner lokalt. Målet vårt er å samle inn 300.000,- kroner til før vi gir oss. Skundberg var tydelig på at det ville være behov for en liten sikkerhetsmargin, – en del utfordringer ligger foran oss, hevdet han, – blant annet har ting blitt dyrere siden vi startet dette i 2018, vi må ta høyde for både prisøkning og uforutsette kostnader som ikke orgelbyggeren har med fordi det ligger utenfor deres oppgaver/kontrakt. Det er kostnader vi som byggherre må ta, forklarer Skundberg. Det gjelder  bla.  tilpasning av galleriet, evt. med forstrekninger, maling og  oppussing etter at det gamle orgelet er tatt ut, el-tilkoblinger og maling av det nye orgelet. Det er også kostnader til faglig rådgiver..

HER SKAL ORGELET VÆRE: Orgelet er tenkt plassert på galleriet i Biri kirke. Alle gleder seg til jubileet i 2027, fra venstre Kjell Ødegårdstuen og Torunn Vigrestad fra orgelkomiteen, konstituert banksjef i DNB Vestoppland, Cecile Bjøralt, leder av orgelkomiteen Jostein Skundberg, kirkeverge Line Langseth Bakken og Inger Schiager, organist i Biri kirke og medlem av orgelkomiteen.

Venter på biskopen
Videre kunne han fortelle at det i siste runde sto igjen tre tilbydere, to danske og ett tysk. – det ble danske Frobenius & Sønner som vi nå skal skrive kontrakt med. (Les mer her) – Det viser seg at nevnte firma også har fått to nye lignende bestillinger fra Norge, – vi er jo spente på om det har noe å si på leveringen til oss, innrømte Skundberg, – nå står vi sist i køen, derfor venter vi utålmodig på at biskopen skal godkjenne det hele. Men vi tror jo sterkt at et nytt orgel vil stå ferdig til Biri kirkes 250-års jubileum i 2027.