PÅ GALLERIET: Som det gamle orgelet vil også det nye stå på galleriet i kirken. – Men noe lenger fram, nest til rekkverket, viser Inger Schiager.

Orgelbygger bestemt

BIRI: Det nye orgelet i Biri kirke skal stå ferdig 250-års jubileet i 2027. Innsamlingsaksjon har vært i gang, og en egen orgelkomite har vurdert anbud på bygging av orgel. Nå er det meste på plass, også hvem som skal bygge det nye orgelet.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Det var tre anbydere igjen i siste runde, forteller leder av orgelkomiteen, Inger Schiager. – Disse tre hadde vi møte med, de fikk anledning til å spørre oss om ting, det samme fikk vi, samt at vi spesifiserte klarere hva vi ventet oss. 

Dansk vinner
Disse tre kom så tilbake med nye tilbud og spesifikasjoner, og komiteen valgte da det danske firmaet Frobenius & Sønner Orgelbyggeri AS fra Birkerød. – De vant på pris, teknisk kvalitet og utseende, forklarer Schiager, – selvsagt etter at vi nøye hadde gått gjennom alle tre anbudene og satt poeng ved hvert enkelt punkt. Vi føler oss trygge på at vi har gjort riktig valg, hevder hun. Kostnadene vil være rundt fem millioner kroner, blir vi fortalt, noe dyrere enn første overslag. – Men det var i 2018, sier Schiager, – det har vært generelle prisøkninger i tillegg til svak norsk krone, så alt i alt mener vi å være innenfor våre budsjetter.

Utvider innsamlingen
Kostandene vil bli fordelt mellom Kirkelig fellesråd med to millioner kroner, Gjøvik kommune med halvannen million og Biri menighet med sine innsamlede penger, som så langt er på 1,4 millioner kroner. – Vi forhøyer dette til 1,7 millioner kroner, sier Schiager, – noe vi er sikre på at vi får til. Orgelet betales i tre avdrag, første ved kontraktsinngåelse, neste når orgelet har ankommet Biri, og siste avdrag når orgelet står helt ferdig og er prøvespilt.

Pipe for pipe
Dette er en lang prosess som vil ta tre år, orgelet skal bygges hos Frobenius i Danmark, – vi skal sikkert ned og besiktige det etterhvert, mener Schiager. Så demonteres orgelet og blir fraktet til Biri hvor det settes på plass, bit for bit, pipe for pipe. – Dette blir en lang prosess på seks måneder, sier Schiager, og til slutt kommer orgelbyggeriets egne folk og tester orgelet og justerer pipe for pipe. – Dette kalles en intonatør, forklarer hun og er ikke redd for at tidsskjemaet skal sprekke. – Til jubileet i 2027 vil det stå ett nytt orgel i Biri kirke, forsikrer hun, – et orgel med myk og varm klang som egner seg utmerket til å akkompagnere både solister og kor. 

… og gamle piper
En liten kuriositet er orgelet som sto i kirken før det orgelet som skiftes ut nå og er fra 1960, også kan bli en del av det nye orgelet. – Vi har funnet gamle piper etter det tidligere orgelet, som ble satt opp i kirken i 1882. – Det ble bygget av en viss August Nielsen, forteller Schiager, – han var virkelig en av de store orgelbyggerne og noen av pipene er såpass bra at Frobenius ser for seg å bruke noen av disse i det nye orgelet. Det hadde vært spennende, utbryter hun og legger avslutningsvis til: – Men før vi kommer så langt må biskopen godkjenne vårt valg av leverandør, så går hele saken til riksantikvaren før vi får endelig tillatelse av biskopen til å sette det hele i gang. Noe vi selvsagt håper vil gå raskt og smertefritt. Inger Schiager takker også biringene på vegne av orgelkomiteen, – alle i bygda har vært utrolig positive til dette prosjektet.