IDEALISTER: Tore Grønstad (t.v) og Reidar Aas er to idealister som vil sette opp et torvhus på Gråsteinsmyra. Nå søker de likesinnede som vil være med på dugnadsarbeid

Torvhuset på Gråsteinsmyra

BIRISTRAND/BIRI: Av og til kan bygdesnakk føre noe godt med seg. Så som det gamle torvhuset som sto på Gråsteinsmyra på 50-tallet og et noen tiår framover. – Jeg kom i snakk med noen som lurte på hvor dette sto, sier Reidar Aas, – det har vi nå funnet ut.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

På den måten har også Reidar Aas blitt primus motor for å sette opp ett nytt torvhus, samtidig må grunneier være med i prosjektet. Her kommer Tore Grønstad inn som medspiller i prosjektet. – Grunnen her eies av Grythe på Biristrand, sier han, – garden drives i dag av min sønn Tom Grønstad, også han er veldig positiv til tanken om å sette opp et nytt trovhus. – Og etterhvert vil alle berørte grunneiere bli kontaktet, skyter Aas inn.

TORVHUSET PÅ GRÅSTEINSMYRA: Dette bildet viser restene etter torvhuset på myra. Nå er det ingen spor igjen etter huset.

Fått midler
Det er grunneier som må søke om midler til dette, og SMIL -midler (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) er nå innvilget fra Gjøvik kommune, hele 45.000 kroner. Som altså via grunneier vil gå til prosjektet

– Kommunen har innvilget dispensasjon fra kommuneplanen til formålet, og etter noe betenkning fra deres side er nå torvhusprosjektet klart til å settes i gang, sier Aas.

KART: Dette kartet viser hvor det nye torvhuset skal ligge, på samme sted som det gamle.

Hva er et torvhus?
Torvhuset som sto på Gråsteinsmyra ble satt opp på 50-tallet for å få i gang sysselsettingen i bygda, forklarer Aas, – torven ble gravd ut fra myra og ble brukt til brensel og strø i fjøsene. Så vidt vi vet ble torven herifra spesielt brukt til brensel i Magne Lunns gartneri i Biri. Tørket torv skal ha tilnærmet brenselsverdi som bjørk, hvem visste vel det? Spør Aas, ganske så imponert og tilføyer at han brenner for området på og rundt Gråsteinsmyra. – Dette er et unikt og verdifullt område for bygda, hevder han. Og lover at det både skal henges opp plakater og informasjon som forteller hvor torvhuset blir bygd, og om området rundt. Dette har historielaget på Biristrand tatt på seg å gjøre, i følge Aas.

Selve bygget er tenkt reist i rundtømmer på primitivt og luftig vis. – Og så tenkte vi å sette det på påler for å spare selve myra, avslutter Reidar Aas og håper at mange vil delta i dugnadsarbeidet. – Dette blir også en fin sosial arena uten stress lover han, kontakt meg gjerne på telefon 959 72244.

TEGNING AV TORVHUSET: Slik er torvhuset tenkt bygd.

TORVMYR: Her ser man faret etter hvor torven ble tatt opp utover 50-tallet.