PLANK: Arbeidet med å legge plank i stien er allerede i gang.

Tursti på Gråsteinsmyra

BIRI: Lions Club Innlandet har tatt initiativ etter ide av Reidar Aas om å lage en tursti med informasjonsplakater ved Gråsteinsmyra.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Vi søkte fylkeskommunen om midler og har fått bevilget 20.000 kroner, forteller samme Reidar Aas til biri.no. – Det  Norske skogselskap ved Olav Dæhlen har sponset plakater som skal gi god informasjon og opplæring om naturen og skogen turstien omgir oss med, fortsetter han.

Det er også utarbeidet et kartgrunnlag for stien som er lagt ut på UT.no, DNT sin side for merkede løyper med informasjon, samt at  Biri Skogselskap har signalisert støtte og applaudert initiativet. – Dessuten har alle grunneiere som er berørt undertegnet en avtale om å være med å etablere tursti i samarbeid med oss, Lions Club Innlandet, forsikrer Aas.

KART: Kartet viser hvor turstien vi gå.

Plank i stien
– Biri har et unikt naturområdet rundt og på Gråsteinsmyra, hevder Aas videre, – stien

etableres fra parkeringsplassen ved Bratbergsetra til Kalverudsetra på bilveg. Fra Kalverudsetra går stien i skogen til Gråsteinsbua, forklarer han. – Fra denne strekningen går det en avstikker til Dempa over et bløtt myrområde.  Her har vi ambisjoner om å legge ned plank i stien for å gjøre det bedre å komme fram for alle.

Det vil bli satt opp skilting som viser retning, mål og avstander. I tillegg blir det satt opp mer enn 20 plansjer fra Det norske Skogselskap som skal gi læring og opplysning om det en ser rundt seg.

Sosialt
– Gråsteinsbua har blitt en attraksjon og vi håper turstiene skal gir enda mere opplevelser og gi flere kunnskap om ferdsel i utmark, avslutter Reidar Aas, – stien blir etablert av en iherdig dugnadsgjeng og det er plass til flere .

Og er du interessert i å være med, opplyses det at kontaktpersoner er Geir Bekkelund, som nås på telefon 970 54517 eller Reidar Aas på telefon 959 72244. Det sosiale er det viktigste med denne jobben og derav mye kaffe og gode historier, blir det sagt.

Lions klubben regner med at stien er ferdig i løpet av høsten.

PLAKATER: Eksempel på plakater som vil finnes på og rundt stien.