FIRE AV ATTEN: Fire av Åpen folkekirkes atten kandidater i Hamar bispedømmme: Fra venstre Lisbeth Sydbøge (Gjøvik), Sveinung Moesgaard Skjesol (Gjøvik), Kjersti Drtina Øversveen (Elverum) og Njål Slettemark Føsker (Nord-Odal). Foto: Åpen folkekirke 

Nytt lag fra Åpen folkekirke

Åpen folkekirke stiller i år med nye kandidater på toppen av valglista, som spenner geografisk over hele Hamar bispedømme. Biri.no har mottatt en pressemelding hvor de blant annet hevder å stå  for åpenhet, likestilling og demokrati.

– Vi representerer både den lokale folkekirka i Innlandet og engasjementet for et program som vektlegger åpenhet, likestilling og demokratiutvikling i kirka, sier Kjersti Drtina Øversveen, 2. kandidat på lista. – Vi ønsker å bære videre det arbeidet som er gjort gjennom åtte år i posisjon i bispedømmeråd og kirkemøtet – kirkas «storting», forteller hun. Representantene i bispedømmerådet utgjør kirkas parlament sammen med de andre bispedømmerådene i landet. Der behandles saker av nasjonal betydning. Åpen folkekirke har de siste åtte årene vært det største kirkepartiet regionalt og nasjonalt, og fått gjennomslag for viktige endringer, for eksempel kirkelig vigsel for likekjønna par.

Ingen tro er for liten
– En av Åpen folkekirkes merkesaker er å utvikle kirkedemokratiet, forteller Skjesol. Kirka er viktig for lokalsamfunnene våre. Vi låner visdomsord fra to tidligere biskoper når vi sier: Gud gjør ikke forskjell på folk, og: Ingen tro er for liten. Det betyr at alles eierskap til kirka er gyldig. Det er viktig at folk bruker stemmeretten sin for å være med på å gi retning for endringene i kirka. Åpen folkekirkes program er tydelig. Vi ønsker å fortsatt sikre en utvikling mot en åpnere kirke, med selvsagte like rettigheter for ansatte og medlemmer, over hele landet.

Lett å stemme
– Nå kan du altså forhåndsstemme i kirkevalget uten å reise noe sted, forklarer Øversveen. Logg på kirkevalget.no på PC, nettbrett eller mobil med din vanlige digitale ID, for de fleste BankID. Der finner du lokal liste til menighetsrådsvalget og de ulike kirkepartiene som stiller til bispedømmerådsvalget. Stemmeretten har man fra 15 års alder.

Bred liste
– Åpen folkekirkes liste i Hamar bispedømme har kandidater fra alle prostier i fylket, og vi har både unge og voksne kandidater som alle har et engasjement i og erfaring fra folkekirka, sier Skjesol. – Bruk gjerne muligheten til å gi din lokale kandidat en personlig stemme!

Åpen folkekirkes liste:
1. Sveinung Moesgaard Skjesol, 1970, Gjøvik
2. Kjersti Drtina Øversveen, 1965, Elverum
3. Vanja Hole Joramo, 2001, Lesja
4. Njål Slettemark Føsker, 1969, Nord-Odal
5. Ranveig Finnanger, 1964, Stange
6. Steinar Barstad, 1953, Søndre Land
7. Iselin Vistekleiven, 1983, Vågå
8. Bjørn Frydenborg, 1952, Os
9. Lisbeth Sydbøge, 1969, Gjøvik
10. Stig Kenneth Limmesand, 1993, Lillehammer
11. Anders Fredrik Tømmerberg, 2004, Elverum
12. Line Gertrud Lundstein, 1970, Ringsaker
13. Torhild Morgestad, 1956, Engerdal
14. Borgny Sletten, 1974, Nord-Fron
15. Frøydis Angard Ulateig, 1971, Lillehammer
16. Knut Arne Jacobsen, 1958, Øystre Slidre
17. Martin Gutuen Alnes, 1998, Lillehammer
18. Jan Rikard Aas, 2004, Vestre Toten