ØNSKER DE OVER 60: Karen Aamodt Stampen og Arne Harald Foss ønsker at biringer over 60 år skal melde seg på til et diskusjonsmøte i Gjøvik rådhus tirsdag 22 august.

Ønsker biringer over 60 år

GJØVIK: Vi ønsker alle å bo hjemme så lenge som mulig, selv om kanskje helsa etterhvert skranter på ulikt vis. – Men hvordan skal du finne fram til den rette hjelpen du trenger, den dagen du trenger den?

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Dette spør Karen Aamodt Stampen om, hun er prosjektleder for seniorprosjektene i Gjøvik kommune. – Og hva er det lurt å tenke på i litt god tid, for at du skal få et så godt liv som mulig på dine eldre dager, fortsetter hun, – dette ønsker den ideelle stiftelsen Livsglede for eldre å hjelpe oss med.

I samarbeid med flere kommuner lager stiftelsen nå et verktøy som skal kunne kartlegge potensielle eller eksisterende forhold som kan føre til at du kommer til å trenge hjelp fra det offentlige tjenesteapparatet. – Hvis du da ikke tar grep, sier Stampen, – det er her livsglede for eldre kommer inn og hjelper til.

Tirsdag 22.august kl 13-15 
Leder for stiftelsen er Arne Harald Foss. Tirsdag 22.august kl 13-15 kommer han og teamet til rådhuset på Gjøvik, og kommunen leter nå etter innbyggerne over 60 år som kan delta på diskusjonsmøtet slik at Livsglede for eldre får svar på det de lurer på i arbeidet med verktøyet.

– Høres dette interessant eller spennende ut, og kan du tenke deg å bli med på møtet? Ta kontakt med undertegnede på  telefon 45 20 79 00 eller e-post: karen.stampen@gjovik.kommune.no, inviterer Karen Aamodt Stampen.