SER IKKE UT: Veien ned mot Flutua ser ikke ut etter vannmassenes herjinger.

Flom på Flutua

BIRISTRAND: Hvem skulle tro at lille, koselige Kalverudselva kunne vokse seg til en stor og stri monsterelv. Likevel har det skjedd, idag, tirsdag morgen, gikk den over sine bredder og har ødelagt både vei og deler av campingplassen på Flutua.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

STÅR PÅ: – Vi i Gjøvik kommune står på for å løse flomproblemer i hele kommunen, forsikrer Jan-Tore Lyshaugen.

– Meldingen om at elva hadde funnet nytt løp og ødelagt vei og deler av campingplassen her kom inn ved 7-8 tida i dag tidlig, forteller Jan-Tore Lyshaugen i Gjøvik kommune. Som ansvarlig i kommunens ryddeteam har han vært tidlig på´n i dag. – Allerede kl. 05 var vi i gang med å sjekke bekkefar og elver i kommunen, sier han, – og vi holder alle disse under oppsikt utover dagen. Også på Gjøvik har vi slitt fælt med kummer og avløp, fortsetter han, – alt dette er jo umulig å forebygge.

Det er ikke småtteri Kalverudselva har tatt med seg i løpet av formiddagstimene. Nederste delen av Strandengsveien er totalt ødelagt av vannmassene , fra et par hundre meter over undergangen ved E6 og rundt 100 meter nedenfor. Samt at det elva prøvde seg på et nytt løp tvers igjennom campingplassen. Lyshaugen sier at det så langt har vært minimalt med skader på campingvogner, men at noen spikertelt har fått vann inn. – Det verste er nok at 40-50 mennesker ikke kommer seg ut med biler enda, sier han.

MONSTER: Det er et monster inne i krattet, Kalverudselva raser mot Mjøsa i en utrolig fart mens det braker av steiner og grus som elva fører med seg.

Da biri.no var tilstede rundt kl 13.00, var et par gravemaskiner i full gang med å rydde og sikre veien, samt at et par lastebiler hele tiden kom med fyllmasse og pukk for å få Strandengveien kjørbar igjen. – Så stri og stor har jeg aldri sett Kalverudselva før, sier Egil Ekeren, som eier campingplassen på Flutua. – Nå har heldigvis kommunen stor tro på at de får gjort både vei og campingplass noenlunde kjørbar i løpet av dagen. Dette bekrefter også Lyshaugen i Gjøvik kommune. Hva som forårsaket at elva gikk over sine bredder er han ikke helt sikker på. – Store vannmasser er selvsagt en grunn, så viste det seg også at det lå noen digre bjørker over elva noen hundre meter over utløpet i Mjøsa. Kan hende de har vært med å demme opp da elva sikkert har ført med seg steiner og grus nedover, mener han, og forsikrer om at de også følger spent med på både Vismunda og Skulhuselva, førstnevnte har nådd det som kalles 5-årsflom.

Også Strandenga leirsted er berørt av flommen, der er det mange på leir som skulle på tur i dag, men bussene kommer ikke fram. Samtidig var det planlagt et større arrangement kommende helg. Dette har nå blitt avlyst, blir biri.no fortalt.

MONSTER: Det er et monster inne i krattet, Kalverudselva raser mot Mjøsa i en utrolig fart mens det braker av steiner og grus som elva fører med seg.

I ARBEID: En gravemaskin i arbeid med å utbedre Strandengaveien.

I ARBEID: En gravemaskin i arbeid med å renske elva og å bygge beskyttelse mot vannmassene.

UTFORDRING: – Det vil bli en utfordring å rydde etter vannet, blir biri.no fortalt av både kommune og eier.

ØKER: Også i Vismunda øker vannmassene.