VANN I KJELLEREN: – Kjelleren min er nesten helt full av vann, sier Mona Herberg på Biristrand. Det skjedde da nabobekken fant nytt løp tirsdag ettermiddag.

Bekk ble stor på Biristrand

BIRISTRAND: – Hvordan skal vi nå få vannet ut av kjelleren?  Dette lurer Mona Herberg på, som tirsdag ettermiddag fikk kjelleren neste helt full av vann. Det var nabobekken som tettet seg og fant et nytt løp, over lokalveien og ned på garden Bratstigen på Biristrand.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Både hos meg og hos foreldrene mine er kjellerne fulle av vann, sier hun videre, – hos meg går vannet nesten opp til taket. Gode naboer rådet henne til å kontakte brannvesenet for å få pumpet det hele ut. – Jeg tok for sikkerhets skyld ut hovedsikringen, sier far Trond Herberg, – ikke lurt å gå i vannet hvis det fører strøm.

TETTET SEG: Denne bekken tettet seg både under lokalveien og lengre opp.

Etter et døgn med godt over 60 mm regn, er det å forvente at bekker og elver blir digre og at det rundt omkring blir tilløp til kaos. Ved Bratstigen var også lokalvegen full av vann, steiner og mye kvist, men gode naboer sørget for at det både ble gravd og at veien ble skarpt såpass noenlunde ren da man fikk styrt bekken inn i sitt rette løp igjen. Så langt biri.no erfarer, tettet bekken seg både over lokalveien, samt at rørene under veien også gikk tette av stein, grus og kvist. – Vi varslet både politi og vegvesenet, sier Mona Herberg, – og jeg har så sett en av vegvesenets biler her, uten å vite deres syn på dette. Det virket likevel som naboer klarte å fikse det meste, veien ble betydelig bedre og vannmengdene mindre den stunden biri.no var tilstede.

FOSSET: Vannet fosset over lokalveien, fylkesvei 2538, nå tirsdag ettermiddag.

GODE NABOER: Gode naboer rydder unna vann, stein og grus.

Også Vismunda renner over sine bredder mange steder. – Vismunda ble heldigvis flomsikret på nedre side fra brua i sentrum og ned til brua ved E6 under flommen i 1988, men det ble ikke gjort noen flom sikring på øvre side fra Skrinnhagen skole og ned til brua, skriver Trond Neperud på sin facebookside. – Elva har blitt full av stein slik at det er ikke plass til så mye vann, derfor renner den over sine bredder..- Dette må det gjøres noe med før det går helt galt på denne strekningen. Det må hogges trær og fylles opp igjen med stein. Strekning fra skrinnhagen skole og ned til brua ved E6 er veldig farlig, skriver han og etterlyser ansvar, –  Hvem har ansvaret for dette? Er det NVE- fylket eller kommunen? Tidligere år ble elva rensket for stein og lagt opp igjen på elvekanten Håper virkelig at noen tar tak i dette før det går helt galt, skriver altså Neperud.

Visminda ikk over sine bredder nedenfor skrinnhagen. Foto: Trond Neperud/facebook.

På facebook ligger det ellers ute en del bilder og tekster om store vannmengder, ødelagte gardsveier og bekker som har vist muskler, både på Biristrand, i Øverbygda, i Redalen og på Biri. I tillegg til Kalverudselva og Vismunda, har også Skulhuselva vist at den kan vokse seg stor, uten at vi har hørt om noe flom fra den kanten. Sikkert er det at det siste døgnets nedbør har skapt en del utfordringer, men i skrivende stund ser det ut til at regnværet har gitt seg og blå himmel kan skimtes.

GRAVES: Det graves nok mange steder i Biribygdene nå i kveld. Her fra Herberg på Biristrand.

ØVERBYGDA: Masse vann også i Lierengevegen. Foto: Ida Beathe/facebook.