SJEKK: Morten Strandengen er leder av fotballgruppa og var veldig fornøyd med å motta en skejj på 30.000 kroner av avdelingsbanksjef Odd Fjellby i Toten Sparebank. – Disse pengene vil hjelpe de som sliter med å betale aktivitetsavgifter, sier Strandengen.

Fikk se idrettsanleggene

BIRI: Toten Sparebank er en betydelig bidragsgiver til Biri Idrettslag sine aktiviteter og anlegg. Som en av hovedsponsorene og samarbeidspartner vil naturligvis banken vite hva den faktisk er med på å bidra til. Å vise fram hva Biri Il får til og står for er et viktig innspill i dette.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Derfor ble avdelingsbanksjef på Gjøvik, Odd Fjellby, invitert til Biri og en presentasjon av anleggene og vist hva Biri IL har fått til de siste årene. Fjellby kom heller ikke tomhendt, med seg hadde han to store sjekker. Men mer om det senere.

Imponert samarbeidspartner
Det var idrettslagets leder Magnar Linnerud og leder av Biri IL fotball, Morten Strandengen, som tok imot Fjellby og ga ham en orientering om hva som skjer rundt idrettslaget, hvilken planer og tanker som man har og ikke minst Biri Ils unike, gode økonomiske situasjon. – Nå er vi gjeldfrie og har mye penger på bok, kunne Linnerud fortelle banksjefen. Fjellby på sin side var imponert over både flerbrukshall, kunstgrasbane, skøytebane og hvordan Biri IL løste sine utfordringer. – Nå kjenner vi Biri IL helt tilbake fra 2008, sa Fjellby, – vi har hele tiden forholdt oss til de samme menneskene generelt og Magnar Linnerud spesielt. Vi vet at når han kontakter oss, er det seriøse henvendelser med gode og fornuftige tiltak. Noe som gjør oss sikre på at eventuelle bidrag blir brukt som de skal brukes, kunne Fjellby fortelle biri.no.

MYRVANG: Morten Strandengen, Magnar Linnerud og Odd Fjellby var rundt i hele Biri og så på idrettslagets anlegg. Her får Fjellby omvisning på Myrvang. – For et fantastisk sted, mente Fjellby.

Langsiktighet
Han kunne fortelle at Toten Sparebank har gitt penger til allmennyttige tiltak siden 1891, – i år har vi fordelt ut hele 12 millioner kroner i distriktene som sogner til banken, kunne Fjellby informere og hentet fram en sjekk på 30.000 kroner. – Dette prosjektet går så absolutt under begrepet allmennyttig og bærekraftig, hevdet han og ga sjekken til Morten Strandengen i fotballgruppa som forklarte prosjektet: – Biri IL har bestemt at vi skal unngå utenforskap, det vi kan gjøre i disse tider hvor mange sliter med økonomi, er å bidra til at alle skal ha råd til å være med på våre aktiviteter. Strandengen mente at pengene ville komme godt med til å bidra til rimelige avgifter for de med dårlig råd. – Kontakt meg eller Magnar (Linnerud) så finner vi en løsning på disse utfordringene, oppfordret Strandengen. – Dette er den type aktiviteter vi liker å støtte, repliserte Fjellby, – vi i Toten Sparebank liker ikke utenforskap og vet at et idrettslag er limet i de lokalsamfunnene det er så mange av i bankens nedslagsfelt. Dette er også et ledd i vår policy om å være en langsiktig samarbeidspartner, sa Fjellby. – De unge er jo fremtiden.

40.000: Leder i Biri IL, Magnar Linnerud mottar en sjekk på 40.000 kroner for installeringen av LED-lys i lysløypa. – Biringene er framoverlente og framtidsrettet, mente Odd Fjellby (til høyre).

40.000 kroner
Så ble banksjefen tatt med på en rundtur i Biri og idrettslagets mange anlegg, han fikk en kjøretur i lysløypa, han fikk se hele Myrvang, et anlegg som imponerte der det viste seg fra sin aller beste grønne side. – Som tidligere nevnt er både bærekraft, utenforskap og samfunnsnytte viktige elementer i gavefondet vårt, mente Fjellby, – dette anlegget føyer seg så til de grader innunder de punktene. For et fantastisk sted, utbrøt han om Myrvang og føyde også inn miljøaspektet og framtidsperspektivet da han tok fram den andre sjekken for dagen, denne på hele 40.000 kroner.  – Denne går til støtte for alle de pærene som er skiftet ut med miljøvennlig LED-lys, kunne han fortelle en beæret Magnar Linnerud. – Biri imponerer meg virkelig, fikk Linnerud beskjed om, – vi vet at å investere i Biri er god politikk for oss i Toten Sparebank, Biri er et typisk eksempel på de lokalsamfunnene vi er så opptatt av og ikke kan klare oss uten, sa Fjellby.

Ganske utrolig
Rundturen i Biri ble avsluttet på Kremmerodden, hvor Linnerud fikk vist fram både badestrand og sandvolleybane og ikke minst det lille amfiet som er bygd. Alt på dugnad, selvsagt, med økonomisk støtte fra Gjøvik kommune.

– Å få se alle prosjektene og anleggene i Biri under ett, og den rimelige korte tiden alt dette har skjedd, er nok en gang veldig imponerende, avsluttet banksjef Odd Fjellby, – at det hele nå er gjeldfritt gjør at idrettslaget kan fokusere på drift og vedlikehold. At bredden av tilbud strekker seg fra de minste til de aller eldste er også ganske utrolig. Biri virker som et sammensveiset lokalsamfunn som vi i Toten Sparebank svært gjerne vil investere i og assosieres med.