Vedlikeholds gjengen som har ryddet i Steigrunden: Fra venstre Rolf Bergum, Audun Ekern, Aage Strandbakke, Terje Kind og Kjell Ødegårdstuen.

Turstiene, et lokalt feriemål

BIRI: Turstiene i Biri ligger nå ute på biri.no, vi vil gjerne minne bygdefolket om dette flotte tilbudet, som er bra for både psykisk og fysisk velvære.

TORE FEIRING
feiringtore@mail.com

Alle turstiene har nå blitt en del av DNT (Den Norske Turistforening) sine stier og de er merket med DNT sine skilt, med navn og lengde.

Tåler å bli brukt
Det finnes mange alternativer, turstiene er plassert flere steder i Biri, Biristrand og Redalen, du kan velge mellom både lange og korte turer. Turene byr også på flere severdigheter og mange fine utsiktsmuligheter på fra Biri og Biristrand. Det fine er at jo mer turstiene brukes, jo finere blir de, mye trafikk holder gras og tennung nede, noe de som vedlikeholder stiene setter stor pris på. Som nevnt tidligere, alle stier er skiltet med navn og lengde på turen. Ikke minst er turstiene et flott, lokalt feriemål i Norge, en svak krone spiller ingen rolle når du koser deg ute i lokal natur. 

Steigrunden
Flere foreninger og ivrige enkeltpersoner i bygda har tatt på seg ansvar med å rydde i sin dedikerte tursti, dvs, fjerning av skjemmende tennung, gras, kvister, nedfall av trær, i tillegg til å bygge klopper over bekker og elver. Idrettslaget koordinerer det felles arbeidet og har også som oppgave å rapportere tilbake til DNT.

En av turene er Steigrunden, som har blitt en del av Biritrimmen. Du kan lese en egen sak på den her. Ellers finner du noen av turstiene på biri.no, klikk her.