HULL I HULL: Det er til dels store hull i turstien fra Vismunda mot Moelven Mjøsbruket. Gjøvik kommune lover å rette opp skadene ganske snart.

Vismunda har satt spor

BIRI: Det ble en del ryddejobb etter at isen hopet seg opp i Vismunda i våres. Noe er rettet opp og ryddet, men ikke alt.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

At ikke alt er fikset på.er tydelig på turstien som går fra Moelven Mjøsbruket, under E6 ved Vismunda og noen meter langs veien på nedsiden av E6 som går mot travbanen. Her finnes fortsatt store hull, spesielt på øversiden av E6 mot Mjøsbruket. Flere turgåere har henvendt seg til biri.no med spørsmål om når dette skal ordnes, tydeligvis er dette et populært turområde for både biring og stranding.

Så langt har biri.no funnet ut at det fra Mjøsbruket mot undergangen er Gjøvik kommune eier og har ansvaret. Selve undergangen er Statens Vegvesen sitt ansvar og veien/turstien langsetter E6 mot travbanen er det enten Innlandet Fylkeskommune eller Statsforvalteren i Innlandet som har ansvaret for. Det har ikke lykkes biri.no å finne ut hvem av de to sistnevnte som sitter med ansvaret.

Gjøvik kommune lover en befaring for å se hva som kan og bør gjøres for å rette opp skadene. Og ikke minst å få gjort noe med det ganske snart.