LIVREDNING: Svømmelærer Bente Laakso vil i helgen holde kurs i Strandenga. Temaet er svømming og livredning. – Det vil by seg muligheter til praktisk erfaring i Mjøsa, lover hun. Leder i Lions Club Innlandet, Bjørn Egil Skar, holder stolt fram nyervervelsen Julie.

Livredning i Strandenga

BIRISTRAND: Er du lagleder eller instruktør i et frivillig lag eller en forening som har med barn og unge å gjøre er du forpliktet til å ha et svømme- og livredningskurs. Hvis da det er vannaktivitet ved, i eller på vann. Til helgen kan du få dette kurset i Strandenga på Biristrand.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

– Kurset strekker seg over to dager, sier Bente Laakso i Lions Club Innlandet, som eier denne strandperlen ved Mjøsa. – Vi snakker altså om lørdag 17. og søndag 18. juni.

– Kurset handler om svømming og livredning i åpent vann, presiserer hun, – og gjelder for lagledere og instruktører fra 16 år og oppover. Er du over 18 år vil du også få et gjeldende kursbevis, eller kompetansebevis som det heter, som gjelder et år. For driver du med vannaktivitet, er du pålagt å fornye dette hvert år.

Meld dere på
– Vi møtes her på Strandenga lørdag kl. 11.00, fortsetter Laakso, som så langt har syv deltagere. – Vi har plass til flere sier hun, meld dere gjerne på til meg på tlf. 93 06 92 87 eller send en epost til bente@QTH.no. Kost og losji besørger vi selvsagt, her på Strandenga.

Hun hevder videre at dette er et viktig kurs, og at man kan ikke lære dette uten å ha prøvd seg fysisk. – Du må vite hvordan kroppen din, og ikke minst hodet ditt, reagerer i åpent vann, sier Laakso, – og ikke minst i noenlunde kaldt vann. Vi blir fortalt at vil bli både livredning og førstehjelp med dukken Julie, oppkalt etter svømmelærer Julie Alfstad, en legendarisk kvinne som turnerte Mjøsa rundt for snart en generasjon siden, og lærte haugevis av barn å svømme. – Så blir det selvsagt praktiske øvelser i Mjøsa, lover Laakso.

Svømmelærer
Bente Laakso, som nå er pensjonert, har i 50 år lært opp barn og voksne å svømme. Hun har gjennom sin tid som lærer i Lillehammer kommune kurset og hatt ansvar for at lærere har fått kunnskap om å te seg i vann på alle mulige måter. Vi vil tro at helgens kursdeltagere vil være i de aller beste hender.

– Dette er noe helt nytt vi i Lions Club Innlandet satser på, sier leder Bjørn Egil Skar, – hvis responsen er god kan dette være noe vi bygger videre på. Dermed kan vi skape enda flere aktiviteter her i Strandenga, håper han.