KULTURSKOLE: – Tenk hvor flott det hadde vært med et kulturskoletilbud her, sier Mildrid Asgeirsdatter Ullerud og Marijana Mikkelsen foran den snart nye barneskolen og ungdomsskolen.

Kulturskole i Biri?

BIRI: Gjøvik kulturskole er en veldrevet og godt etablert kulturskole. Hvor mange fra Biri som benytter seg av skolens tilbud vites ikke. To av bygdas foreldre ønsker at Gjøvik kommune skal utvide tilbudet, og etablere en kulturskole også i Biri.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Mildrid Asgeirsdatter Ullerud og Marijana Mikkelsen har begge barn i småskolealder, og brenner for et kulturskoletilbud i bygda. – Ser vi på den flotte, nye barneskolen som vil stå ferdig til nyttår og også ungdomsskolen, snakker vi om vel 400 elever, sier de. – Det er en betydelig mengde barn og unge som i dag ikke har tilbud i bygda som en kulturskole kan tilby. Hverken når det gjelder musikk eller andre kreative aktiviteter.

Vil lokke småbarnsfamilier
De mener at det er langt til Gjøvik og at familielogistikk gjør det vanskelig å benytte seg av den sentraliserte kulturskolen. – Vi mener at det må være lettere å få noen lærere hit til Biri en dag i uken for eksempel, en å frakte 30-40 barn og unge til Gjøvik. Mer bærekraftig det, hevder de. – Dessuten vil Biri vokse framover, det satses jo allerede en del på bygda. Vi mener at et kulturskoletilbud vil trigge småbarnsfamilier til å etablere seg her. Akkurat det Gjøvik kommune og vi i bygda ønsker, sier to de engasjerte kvinnene.

– Og tenk på hvilken glede vi kan ha av det, både 17.mai, på Biridagen og på andre lokale arrangement, når disse elevene kan underholde oss og vise hva de kan.

Samlokalisert
Kulturskolen er et lovpålagt undervisningstilbud rettet mot barn og unge i kommunen. – Vi mener dette tilbudet i svært liten grad er praktisk tilgjengelig for de som bor på Biri, fortsetter de to, – innen barna blir store nok til å kunne reise med buss selv kan det være vanskelig å lede dem til å introduseres til å lære å spille et instrument, for eksempel. 

Ullerud og Mikkelsen har sammenlignet med lignende steder i størrelse som Biri. – Det er mange som har et eget kulturskoletilbud, gjerne samlokalisert med skole/SFO så barn kan delta i kulturskoletilbud i tilknytning til skoletiden eller i SFO. Kulturskoletilbud på steder med sammenlignbar størrelse som Biri kan være der enten fordi lignende steder er en egen kommune eller utfra et desentralisert tilbud knyttet til ulike skoler i større kommuner. Her trekker de fram Våler og Stange kommuner som eksempel, begge i Innlandet fylke.

Lovpålagt tilbud
– Mange fritidstilbud kan drives av foreldre, og det er mange engasjerte foreldre på Biri, men det å drive kultur/ musikkopplæring krever større kunnskaper og tilpasset utstyr, hevder Ullerud og Mikkelsen. – Dette er det ikke så lett for foreldre å organisere og drive via dugnad. Biri kirke har barnekor og småbarnstrall, begge populære tilbud, kirken og pådriverne for dette der fortjener stor honnør for det, skryter de to. – Dette kan imidlertid ikke erstatte et kommunalt kulturskoletilbud uten religiøs tilknytning, som favner alle uansett trosretning, og er et lovpålagt tilbud. De hevder videre å ha snakket med mange foreldre som også savner et tilgjengelig kulturskoletilbud, og forteller at de i november via FAU sendte en forespørsel til kommunen om nettopp dette. 

Hva mener så Gjøvik kommune?
Først i mai fikk de svar fra Gjøvik kommune. – Det er riktig at kulturskolen på Gjøvik, i likhet med de andre bykommunene i Innlandet, har valgt en sentralisert modell, siterer Ullerud fra kommunens svar, – Dette er begrunnet i Kulturskoleutredningen 2020. Vi har likevel med jevne mellomrom hatt ulike tidsbegrensede prosjekter ved de enkelte skolene i kommunen og er alltid åpen for å finne samarbeid, skriver kommunen.

– Videre sier de mye om støtte og hjelp til skolekorps, det kan virke som de mener at det er nok her på Biri, sier Ullerud. – Skolekorps er veldig bra, skyter Mikkelsen inn, – men vi tenker nok litt videre enn det.

Begge to er skjønt enige om at hvis Gjøvik kommune legger godviljen til, og er villig til å se på løsninger, vil det lett la seg gjøre med et kulturskoletilbud i Biri.

– Med den flotte, nye barneskolen og en forholdsvis ny og kjempefin ungdomsskole tror vi ikke lokaler er et problem, avslutter Mildrid Asgeirsdatter Ullerud og Marijana Mikkelsen.

De har også opprettet en egen facebookgruppe (klikk her) for dette, i håp om at det etterhvert kan legges mer press på kommunen.