ORDFØRER TORVILD SVEEN: – Vi må ha en god rigg og være attraktive.

Mjøssykehuset vil bety mye for Biri

BIRI: – Dette er en gledens dag for Biri som vil store ringvirkinger når Mjøssykehuset skal bygges, og senere når flere tusen ansatte skal ta i bruk sykehuset, sier ordfører Torvild Sveen til biri.no

Av EINAR LYNGAR
Tekst og foto

For Torvild  Sveen (Sp) var ikke avgjørelsen noen bombe, men noe han har kjempet for og håpet på.  Nå starter fase 2 og vi skal jobbe hardt for å være tiltrekkende for dem som vil bosette seg her, og som vil starte nye virksomheter. Ordføreren ser for seg en lang og omfattende byggeperiode, som ganske sikkert vil få store virkninger for næringslivet også, på denne siden av Mjøsa.  

– Vi har byggeklare tomter både i Honnelia og i Redalen, forsikrer han, og  legger til at Biri til nyttår vil få en flunkende ny og moderne skole med kapasitet til å ta imot flere enn det den er bygget for.  Sammen med et nytt sykehus drøfter Nye veier nå ny E-6 forbi Biri og nordover, og han regner med at Rv 4 nå kommer på planen fra Mjøsbrua mot Gjøvik. Dessuten kommer en ny bru. Alt dette tilsammen vil skape en stor aktivitet, med mye jobber som vil få stor betydning for Biri. 

Mange er bekymret for hva som skal skje den dagen Gjøvik sykehus skal fases ut, men det vil fortsatt bli helsevirksomheter der, forsikrer han. Bla vil det være poliklinikk der samt distrikts-psykiatrisk senter. Det er også uvisst når stråleenheten flyttes, da det er en dyr og omfattende  enhet som Gjøvik har.

Gjøvik med NTNU i spissen vil fortsatt utdanne helsepersonell, og vi må nå komme med flere tilbud innen helsefag og bli en by med mye helsefaglig kompetanse.  

-Det er mye arbeid som venter, men nå skal vi brette opp ermene og stå på for å ha en god rigg og være attraktive, understreker ordføreren, som selv var tilstede på Moelv brygge da statsminister, finansminister og helseminister kunngjorde den gledelige nyheten for hele Innlandet.

MAGNAR LINNERUD: – Kan fort bli kamp om tomter i Biri.

Det beste for pasientene
Magnar Linnerud (Ap) hilser avgjørelsen med glede, og er klokketro på at dette vil bety mye for tettstedet Biri ,så vel som for Redalen. Magnar er leder for ”Innbyggerpanelet” og jobber som politiker med stedsutvikling. Dessuten har han mange andre verv, hvor leder i Idrettslaget kanskje er det mest tidkrevende.

Nå spørs det om ikke det vil bli travelt med å utvikle Biri. Gjøre det attraktivt, som ordføreren sier, slik at det drypper mest mulig også på områdene på vestsida av brua. 

ESTER VÆRNES: Klokkeklar om avgjørelsen.

-Her er i Biri er det rundt 300 tomter som er regulert og delvis klare alt, og i Redalen er det rundt 200. Solvendte attraktive tomter. Med avgjørelsen kan det fort bli kamp om disse tomtene, i en bygd som nå mister skolen sin. Linnerud forteller at han lenge har kjempet for skolen i Redalen, og hvem vet hva som nå kan skje, undrer han og er spent på hva som nå vil skje når byggingen tar til. Biri har mange gode tilbud, ikke minst flotte idrettsanlegg og en splitter ny moderne barneskole. En skole som vil få ca 300 elever når den åpner, men er bygget for 80-90 flere ved behov. Og det behovet kan fort melde seg når sykehus, veger og bru skal bygges og mange skal jobbe flere år med prosjektene. 

– Avgjørelsen om å legge sykehuset til Moskogen var helt riktig og  det beste for pasientene, som nå får alle tilbud på ett sted, og slipper å reise rundt på de forskjellige sykehusene, som mange har måttet gjøre inntil nå.   

Han tror stedets håndverkere nå går en svært god tid i møte, og håper kommunen er kjappe med å utvikle og tilrettelegge. 

Feiret med kake
Ester Værnes (86)  ble så glad for avgjørelsen om sykehuset at hun reiste sporenstreks til Moelv for å føle litt på stemningen. Mandag. Der havnet hun midt i bløtkakefesten i gata foran stasjonen. Det var taler og underholdning og stor stemning, forteller hun.

-Det er klart vi  må ha et sykehus med helhetlig behandling, slik at vi slipper å reise rundt til flere sykehus, sier hun og er klokkeklar om at dette var en god avgjørelse. Også for Biris befolkning.

SVEIN ODLOLIEN: – En ny tid for Biri.

Kjenner Moelv godt
Svein Odlolien er sikker på at Biri nå vil stå foran en helt ny tid med mye utvikling. Selv har han vært en aktiv pasient de siste 20 år og forteller at han har kroppen full av forskjellige remedier for å bedre livskvaliteten. Bla en pacemaker, som han måtte helt til Oslo for å få operert inn, forteller han.

-Tenk om jeg kunne gjort det i Moelv, sukker Svein som trener mye og ofte er i de mange stiene rundt Moelv. I fjor var jeg 76 turer på en sju kilometer sløyfe i Fossmarka, som starter ved Garveriet. Trening er en god medisin sier Svein, som likevel gleder seg til å få et nytt sykehus så nært. 

Attraktivt å bo på Biri
Finn Dybsandnes tror det blir attraktivt å bo på Biri for mange når de skal begynne å jobbe på det nye sykehuset i Moskogen.  Det vil bli mange arbeidsplasser og veldig positivt for regionen, tror Finn. Han gleder seg til å følge og se utviklingen på tettstedet Biri. 

Kan dele godene
Morten Næprud gleder seg også over avgjørelsen og tror nok både hus og tomtepriser nå vil gå opp. Han sier han ikke er imot å dele godene på Biri med enda flere.

FINN DYBDANDNES: – Mange arbidsplasser og positivt for regionen.

MORTEN NÆPRUD: Gleder seg over avgjørelsen.