Fra venstre varaordfører Anne Bjertnæs, daglig leder i Gaus As Åge Melbøe, ordfører Torvild Sveen og næringsjef Katrine Hveem Gjørvad.

Næringsparken på Biri – første kontrakt er inngått

BIRI: På Biri reguleres det nå for en stor ny næringspark. Nå er første avtalen om salg av tomt i boks. Eiendomsselskapet Gaus AS har kjøpt nesten 100 000 kvadratmeter.

I går onsdag 7. juni 2023 vedtok et enstemmig formannskap kjøpsavtalen på tomt med eiendomsselskapet Gaus AS. Saken skal også opp i kommunestyre neste uke.

Gaus AS kjøper 96,4 mål. Det gjør at kommunen kommer i gang med utviklingen av næringsparken.

– Dette er svært gledelig nyheter. Det er ikke hver dag en stor aktør som Gaus AS banker på døra, så vi er utrolig glad for at vi har landet denne avtalen med dem, sier ordfører Torvild Sveen.

Avtalen er jobbet fram av ett tverrfaglig team med kommuneadvokaten, arealplan og utbygging og næring kommunen, det har vært et godt samarbeid på tvers i organisasjonen.

Ny attraktiv næringspark
Reguleringsplanen for Vismunda næringspark er godt i gang, og går etter planen.  Planområdet er på ca. 405 daa. Næringsparken ligger sentralt på Biri langs elva Vismunda.

Biri ligger sentralt plassert midt i Innlandet, med svært god beliggenhet i nærheten av E6, Mjøsbrua og riksvei 4.

– Nå tilrettelegger vi for mange nye arbeidsplasser på Biri, sier ordfører Torvild Sveen.

Biri er i utvikling
Det skjer mye utbyggingsarbeid på Biri nå. I januar 2024 vil ny barnehage og barneskole stå klart. Det pågår også arbeid med utvikling av Biri sentrum og regulering av nye boligområder.

Ordfører Torvild Sveen viser stolt fram området som nå reguleres for næringstomter på Biri.