ÅRETS REDØLING: Seks av dugnadsgjengen som  ble hedret som årets redølinger. Fra venstre Harald Hansen, Erik Schnell, Tore Lier,  Randi Irene Midthaugen som delte ut prisen, Roy Haugland, Åge Strandbakke og Arnfinn Lønstad.

Dugnadsgjengen ble kåret som årets redølinger

REDALEN: Årets bygdedag i Redalen hadde en aldri så liten bismak med tanke på at barna fra neste skoleår forsvinner fra bygdas flotte skole, som har et unikt aktivitetsområde. Dette takket være en aktiv  dugnadsgjeng, som på denne måten sørger for at det fortsatt vil være liv og røre rundt skolen, selv om barna nå flytter til nyskolen på Biri. Det var derfor en selvfølge at årets redølinger måtte bli dugnadsgjengen, sa Randi Irene Midthaugen, som overrakte prisen. 

EINAR LYNGAR
Tekst og foto

FRUKTKURV: ore Lier møter på dugnad selv om han er nyoperert, og vant fortjent fruktkurven under lotteriet på Bygdedagen.

Bygdas mange lag og foreninger skal sørge for at det fortsatt blir aktivitet i skolen som nå blir nedlagt.  For uteanlegget er fortsatt i vekst, og i disse dager jobber dugnadsgjengen med å bli ferdige med en speakerbu ved fotballbanen.  Fra før har de bygget et klubbhus, asfaltbane for håndball, kunstgrasbane, flere fotballbaner og flere av dem har også vært involvert sammen med skilaget når lysløypa ble anlagt.  

Seks av de ti tolv ”kara” som har vært med i dugnadsgjengen, var tilstede for å motta prisen og fikk klappsalver fra de mange redølene som hadde kommet til bygdedagen.

Det var Harald Hansen, Erik Schnell, Tore Lier, Roy Haugland, (bas)  Åge Strandbakke og Arnfinn Lønstad som kunne komme frem for å motta prisen. Hver tirsdag har de møttes, og blitt en fin kameratgjeng, som også har mye sosialt og mye hygge sammen.

Tore Lier forteller at det skal mye til for at han dropper tirsdagsdugnaden. Forrige uke fikk han dugnaden utsatt en dag, fordi han skulle operere hånda si. Med stor bandasje møtte han likevel opp dagen etter, og jobbet med speakerbua som nå snart er ferdig. Fra før har han operert inn 16 nagler fra bekkenet og har en kranglete rygg. At Tore også vant hovedgevinsten, en stor fruktkurv under bygdadagen, var noe folk syntes var helt fortjent. 

Det er Mjøsbygda Redalen grendelag som står som arrangør av denne bygdedagen, som er blitt en kjær tradisjon i den lille  men sammensveiste bygda.  Alle lag og foreninger i bygda er med, og markerer seg med ulike oppgaver. Inne på skolen sørget sanitetsforeningen for å servere gratis kaffe og kaker/vafler, og det store kakebordet kunne nok vært nok til  å forsyne hele Biri. Som vanlig var det basar og tombola, noe  som ga klingende mynt i kassa . Penger som går tilbake til nye aktiviteter i Redalen. 

Ute spilte  de tre muntre musikantene Jon og Arild Berget og Alf Slåtsveen med både Vazelina-låter og andre populære sanger som  slo an rundt kaffebordene.  Snertingdal musikkforening var også tilstede, tradisjonen tro, og skapte stemning. 

Det er også tradisjon med en tale, og denne holdt Marianne Csirmaz Steinsrud  som er opptatt av barn og ungdoms psykiske helse. 

Årets redølinger, dugnadsgjengen, forsikrer at de ikke legger ned arbeidet, med å holde det store aktivitetsparken vedlike, slik at barna fortsatt skal føle seg hjemme på skoleanlegget.

BASAR: Mange prøvde lykken på basaren.