FORKLARING: I denne videoen forklarer Mari Rognerud og Ane Gram Dæhlen  enkelt om prosessen med granplanter.

– Den norske skogen kommer fra Biri

BIRI: Planteskolen i Biri er diger, både i omfang og i omsetning, og i sesongen er vel 70 ansatte i full sving for å levere skogplanter til skogeiere både innenlands og noe eksport. Samtidig ligger de langt framme i miljøvennlige og bærekraftige løsninger. – Vi forvalter det grønne gullet.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Dette sier Mari Rognerud og Ane Gram Dæhlen, henholdsvis markeds- og administrasjonsleder og salgs- og logistikkleder hos Skogplanter ØstNorge AS som er planteskolens korrekte navn. Vi møtte dem en travel ettermiddag nå midt i årets travleste periode. – Innen St. Hans er målet å ha levert 15 millioner planter, sier de, – for det meste granplanter, men også noe furu og litt lauv, bjørk og svartor. De håper og tror at totalt 22 millioner planter er levert fra Biri i løpet av året. – Denne uken har vi levert 2,5 million planter, sier Mari Rognerud gledesstrålende, – det er jo ny rekord, utbryter hun.

TREKLØVER: Sammen med vel 70 kolleger fra 14 nasjoner er dette trekløveret viktige brikker i driften av Skogplanter ØstNorge, fra venstre litauiske Greta Vitkauskaite, leder av pakkelinja, Mari Rognerud som er markeds- og administrasjonsleder og salgs- og logistikkleder Ane Gram Dæhlen.

En plante er ikke bare en plante
Skogplanter ØstNorge leverer til hele landet, så langt nord som Hattfjelldal i Nordland, på Vestlandet, Sør- og Øst Norge. Naturligvis med vidt forskjellige klimautfordringer. – Her spiller også høyde over havet inn, værtype, temperaturer og jordsmonn er viktig, sier to engasjerte planteselgere, – vi har heldigvis planter som er spesialtilpasset de forskjellige regionene. – Med forskjellig hardførhet, presiseres det. – Det er mange hensyn å ta, en plante er bare en plante, smiler de.

Sesongarbeidere
Bedriften har 20 fast ansatte i tillegg til 40-50 sesongarbeidere fra omtrent hele verden. – Nå er vi vel 14 nasjonaliteter her, fra de baltiske landene, polakker, afrikanere, fra Sør Amerika og fra Biri. I tillegg til både russere og ukrainere. – Det er fantastisk å se hvor godt de går sammen, sier Gram Dæhlen. Både blant de fast ansatte og sesongarbeiderne besterbes det å noenlunde jevn fordeling mellom kjønnene. – Best slik, konstateres det bestemt. Skogplanter ØstNorge disponerer to hus i prestegården som er hybelhus for mange, samt at en del enten bor på Biri eller i distriktet rundt. Mari Rognerud bor på Gjøvik og Ane Gram Dæhlen i Moelv. Bedriftens omsetning er mellom 60-70 millioner kroner, blir vi fortalt, og eier er Skogselskapet i Oppland og Skogselskapet i Oslo og Akershus.

SESONGARBEIDERE: Ukrainske Nadia Hordihuk og Leonardo R. Salgado fra Argentina er to av de rundt 50 sesongarbeiderne tilknyttet planteskolen i Biri. – Jeg har både argentinsk og italiensk pass, sier Salgado, – jeg har nå bodd mange år i Italia.

Stolte
Denne uken har det vært særdeles travelt, flere har jobbet nesten døgnet rundt for å beskytte plantene mot kalde netter. – Da vanner vi, forklarer Rognerud, – det beskytter planten mot å fryse. Egentlig ligger de nå 14 dager bak skjema grunnet sen vår. – Derfor blir det ekstra travelt så lenge vårt mål er å ta dette igjen slik at det meste er ute til St. Hans, sier Rognerud. – Vi er veldig stolte av produktene våre, sier damene, – de er viktige i dag og viktige i lang tid framover. Vi mener å være gode bidragsytere til det grønne skiftet, en årlig produksjon av våre trær vil i sin levetid binde mer enn 5 millioner tonn CO2. De hevder også å ha sterkt fokus på at skogen skal fornyes og at høsting erstattes av nye planter. – dette er jo viktig for kommende generasjoner, både skogeierne selv og oss alle sammen. – Her opplever vi stor positivitet blant skogeierne, de er veldig opptatt av at skogen forvaltes riktig og på beste måte. Både for sin egen del og for generasjonene som kommer etter. – Vi er stolte av å kunne være med å forvalte dette grønne gullet. Vi er Norges største skogplanteskole, det krever at vi følger med. Heldigvis har naturen her på Biri gitt oss et ypperlig dyrkingsklima i tillegg.

PLANTESKOLEN: Skogplanter ØstNorge er landets største skogplanteskole og vil i år levere 22 millioner skogplanter. Foto fra bedriftens hjemmeside.

Nytt på nytt
Det er særlig i Sverige de henter ideer og løsninger til utvikling og forbedring, blant annet har de nå utviklet nye dyrkingsbrett med åpne slisser. – Dette gir røttene mulighet til å søke seg sidelengs, forklares det, – noe som gjør dem mer robuste når de settes i jorda. Samtidig har de nå begynt å pakke i kartong i stedet for sponkasser som tidligere. – I kartong står de ved siden av hverandre og for mer rom rundt seg, det bedrer også rotkvaliteten, sier Rognerud.

Om ikke dette er nok, Skogplanter ØstNorge har også tatt i bruk, etter ide fra Sverige, en helt ny og miljøvennlig måte å behandle plantene på som beskytter mot aller skogeieres mareritt, gransnutebillen. – Dette er et fullstendig giftfritt og miljøvennlig alternativ for å effektivt stoppe snutebilleangrep, forklarer Rognerud og Gram Dæhlen, – dette er en mekanisk behandling med lim og sand. I løpet av et par år vil dette erstatte kjemisk behandling av planter, som en del av satsningen mot et kjemikaliefritt skogbruk.

LIM OG SAND: Slik ser plantene ut etter å ha blitt sprayet med en blanding av vann og lim. Nå gjenstår det å rulle røttene i sand, så har man beskyttet plantene mot gransutebillen, en såkalt Conniflex-behandling.

Behandlingen kalles Conniflex og består av et beskyttende belegg med fine sandkorn som festes til planten med et vannbasert lim. Behandlingen blir sittende på planten de to første årene og den tynne hinnen av sand beskytter de nederste 15 centimeterne slik at billen ikke klarer å gnage seg gjennom. – Behandlingen sitter kun på stammen og forstyrrer ikke plantens rotsystem, beroliges det.

– Vi kan vel si at det meste av den norske skogen nå kommer fra Biri, smiler Mari Rognerud og Ane Gram Dæhlen avslutningsvis. – Vi jobber nå med en langsiktig omlegging på tre felter, behandlingen med nevnte Conniflex mot gransnutebillen, åpne slisser for mer vitale røtter og pakking i kartong for bedre rotkvalitet.