BORTE: På denne strekningen har det blitt borte tre lysmaster. De vil komme på plass igjen i løpet av juni loves det fra Innlandet fylkeskommune.

Hvor er lysmastene?

BIRISTRAND: Alle som passerte strekningen nedenfor Biristrand skole i vinter/tidlig i vår kunne ikke unngå å se et par skeive lysmaster. En av de datt til og med ned. Dette hadde nok også Innlandet fylkeskommune fått med seg, for plutselig var de borte.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Det har vist seg at det også er Innlandet fylkeskommune som har ansvaret for disse mastene, og ikke Gjøvik kommune som det er nærliggende å tro, i og med at de skal lyse opp gang og sykkelstien som (antageligvis) eies av kommunen. Likevel er det fylkesvei 2538 vi snakker om her, så det henger på greip at de er ansvarlig.

Men det visste de ikke i Gjøvik kommune, de mente det at det var Eidsiva som hadde ansvaret, eller Elvia som denne avdelingen nå heter. Så de sendte biri.no dit, Elvia sendte oss videre til Laje Entreprenører som så sendte oss til fylkeskommunen. Etter å ha vært innom to-tre forskjellige der, kom vi endelig i kontakt med Bjørnar Skogvang. Han er Byggleder Elektro i Innlandet fylkeskommune. 

På plass i løpet av juni
Skogvang kunne bekrefte at de hadde tatt ned tre av lysmastene. – Det er telen som har vært problemet her, sier han, – telen har nemlig veltet en av mastene, lagt den andre ordentlig på skeive og den tredje var såpass herpet i fundamentet at vi fant det mest forsvarlig å ta den ned også.

Videre forklarer han at det kun er telen som har vært problemet, ikke noe annet er skadet i eller på selve mastene. – Nå må vi få gjort ordentlig grunnarbeid så disse mastene blir godt fundamentert, lover han. Den jobben skal gjøres av et firma som heter Otera Traftec, blir vi fortalt. – Vår plan er at mastene skal være oppe en gang i løpet av juni, avslutter Bjørnar Skogvang.

Så må det fortelles at på vår lange vei mot å finne rette ansvars-person traff vi bare hyggelige og imøtekommende mennesker.