STENGT: E6 er stengt utover dagen grunnet store vannmasser i Vismunda. Foto Statens Vegvesen/Faksimile fra OA.

E6 stengt grunnet oversvømmelse i Vismunda

Vegtrafikksentralen opplyser at E6 mellom Biri og Vingrom i retning Oslo er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse.

TORE FEIRING
feiringtore@gmail.com

Omkjøring er skiltet og modulvogntog kan ikke benytte omkjøringsvegen, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter.

Det er mye is på oversiden av E6-brua som går over elva Vismunda. For å hindre at is danner en propp under brua, og at vannet dermed renner over E6, har Statens vegvesen nå stengt E6 for å iverksette forebyggende tiltak.

 – Vi er nå i gang med å grave bort isen, sier Asbjørn Stensrud, seksjonssjef for Drift øst i Statens vegvesen til Oppland Arbeiderblad.

Det skal ikke være fare for selve brua, men arbeidene gjøres for å forhindre at elveløpet går ut over E6. Statens vegvesen har ikke et eksakt tidspunkt for når E6 åpner igjen, men det forventes at vegen åpner utpå dagen.

Mens E6 er stengt er det omkjøring via fv. 213 via Brøttum eller fv. 2538 Birivegen. Tunge kjøretøy anbefales å kjøre om rv. 3 Østerdalen.