GODE HISTORIER: Organist Roger Andreassen bød på mange gode uhøytidelige historier fra kirkelivet både i Ringsaker og Biri.

Redølinger i Ringsakerkirka

Organist Roger Andreassen i Ringsaker kirke hadde medlemmene i Redalen historielag i sin hule hånd da han inviterte dem til Ringsaker kirke, som engang også var Redalens kirke. Den historieinteresserte organisten kunne både komme med avsløringer om det kompliserte kirkelivet for redølene, sammen med faktaopplysninger, om både om den store ”katedralen”, og kirkelivet i gamle dager.

EINAR LYNGAR

Jorunn Lilleng i Redalen historielag kan fortelle at Ringsaker kirke fortsatt betyr mye for redølene, og det blir ikke jul der i bygda før de store kirkeklokkene fra 1817, ringer julen inn på julaften. Kirkeklokker som ble satt inn fem år før Redalen ble skilt ut fra kirkesoknet. Men de over 200 år gamle klokkene høres fortsatt godt på vestsiden.

Den historieinteresserte organisten var i fjor på besøk i historielaget i Redalen,  der han levende fortalte om kirkebåtene som gikk mellom  de to sidene av Mjøsa.

Ringsaker kirke var og  er et landemerke, og en av landets høyeste kirker med sitt 64 meter høye spir, og godt synlig også fra store deler av Redalen.

For redølene hadde nok den lange tiden, som en del av Ringsaker herad og prestegjeld på den andre siden av Mjøsa, også sine triste sider. Et ”ekteskap” som varte til 1821.  For det var ikke tvil om at det til tider kunne være vanskelig å farefullt å komme seg over Mjøsa, spesielt vinterstid, og det føltes galt at de skulle gravlegge sine kjære på denne siden av Mjøsa.

Topp ti i Norge
Da Roger Andreassen besøkte  Redalen i fjor,  inviterte han lagets medlemmer til et besøk i den 900 år gamle kirka som også er en av landets største. En kirke som det tok over tjue år å bygge, og hvor byggmestrene kom fra mellom- Europa. De kunne jobbe bare om sommeren, og kirka sto ferdig rundt 1150.

-Det betyr at den er eldre enn domkirka i Hamar, repliserte han og mente det like gjerne kunne ha vært dette som kunne ha vært domkirka på Hedemarken. Men allerede lenge før Busteruds tid, kjempet folk i Hamar for å få det meste til byen, sa han med et glimt i øyet og med et stikk mot byen, som ikke ser ut til å gi seg om at Mjøssykehuset bure være i Hamar, og ikke i Moelv.

Spydde i kirka
Det er ikke alt som har skjedd i kirka i løpet av 900 år som er forenelig med det vi kan anse som geistlig atferd. På slutten av den tiden Redalen hørte til i kirkesoknet, var det salg av både øl og vin i kirka,  og ganske mer løssluppent enn dagens kirkekaffe. Roger kunne fortelle at en av bygdas  storbønder forsynte seg så kraftig, at han til slutt spydde i veska til en dame. For det ble han ilagt en bot på 50 riksdaler, som var en anseelig sum den gang.

Gris i kirka
Han kunne også fortelle om presten Krohn som var sokneprest i Biri under krigen. Under en Gudstjeneste en sommerdag, var det så varmt i kirka, at de åpnet kirkedøra for å få litt luft inn i kirka. Ikke lenge etter kom en gris vandrende fornøyd inn i kirka, og flere av de som satt bakerst forsøkte å få jaget den ut av kirkerommet.

Da kom det tørt fra Krohn, som sto på prekestolen. ” La nå grisen få bli i kirka, for det er så sjelden vi ser noen fra denne gården i kirka. ”

PRINSESSEGAVE: Altertavla er en gave fra en engelsk prinsesse, og ble laget i Antwerpen. Bildet av dommedag er gjemt bak to dører nederst på altertavla, og vises en gang i året.

Prinsessen og Fanden
Altertavla som ble laget i Antwerpen for over 500 år siden, er en av attraksjonene som tiltrekker seg flest besøkende i den gamle kirka.  Den består av 127 forgylte trefigurer. I forstykkets midtparti er det et relieff med dør som må lukkes opp, med et maleri av dommedag. En dør som åpnes bare en dag i året, kunne organisten fortelle.

Det er to versjoner på hvorfor altertavla ble laget i Antwerpen. Den ene går ut på at den ble bestilt av Staten, mens an annen versjon er ganske så spesiell.

Det fortelles at en engelsk prinsesse var så plaget av Fanden at hun ble helt besatt av ham. Det kom prester fra alle land for å befri prinsessen. Men ingen klarte det, før den gudfryktige Ringsakerpresten kom, og fikk jaget ut Fanden på timen.

Prinsessen ble så takknemlig at hun lovet presten alt hva han kunne begjære.

Men, det eneste presten ville ha, var en altertavle til kirka, og det lovet prinsessen å skaffe. Hun sendte bud til Holland og bestilte den dyreste altertavle som var å få. Den ble skipet opp til Norge og kom til Ringsaker. På 1500-tallet. Presten fikk for øvrig sitt gravsted i kjelleren i kirka, og det påstås at han ser så frisk ut, som om han døde i går.

NYTT ORGEL: Mens kirka venter på nytt orgel, har organist Roger Andreassen plass nede i kirka. Her fremfører han et verk av Biripresten og komponisten Hans Ihlen Nistad.

Venter på nytt orgel
Ringsaker menighets organist er ikke bare en utrolig historieforteller. Han er  en av landets fremste organister, og har mange konserter i løpet av året. Selv om kirka for tiden venter på et nytt orgel, lovet han en aldri så liten konsert for medlemmene i Redalen historielag. Han valgte å fremføre et stykke av den tidligere allsidige Biripresten, Hans Ihlen Nistad, som også komponerte mange musikkstykker.

Samtidig ønsket han historielaget velkommen tilbake neste høst, når det nye orgelet til sju millioner er ferdig montert i kirka. Et stort orgel som består av  35 000 deler med 2014 orgelpiper. Han har vært flere turer på fabrikken i en liten by midt i Tyskland, for å følge byggingen, og innrømmer at han gleder seg som et lite barn til den dagen orgelet er på plass, på et nybygd galleri bak i kirka .

-Da lover jeg en gratis konsert til dere i Redalen historielag, sa organisten og fikk mange blide nikk fra medlemmene.